Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija uspešno predstavila izpolnjevanje obveznosti po konvenciji o ravnanju z RAO

Na šesti redni pregledovalni konferenci po Skupni konvenciji o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom, ki poteka od 21. maja do 1. junija 2018 na Dunaju, je slovenska delegacija uspešno predstavila stanje na tem področju v naši državi. Že lansko leto smo pogodbenicam poslali poročilo o napredku v minulih treh letih. Z enourno predstavitvijo se je okoli 40 predstavnikov držav pogodbenic konvencije seznanilo s celovitim sistemom ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom, ki ga imamo vzpostavljenega v Republiki Sloveniji. V nadaljevanju so naši predstavniki odgovarjali na podrobna vprašanja drugih delegatov pogodbenic.
 
Pogodbenice so ugotovile, da ima Slovenija urejen sistem ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Prepoznale so naslednje dobre dosežke (good performance) od zadnjega pregledovalnega sestanka:

  • izveden prvi obdobni varnostni pregled za Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju in izvedene izboljšave skladiščenja in varovanja;
  • pregleden način nadzora nad izvajanjem nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki (RAO) in izrabljenim gorivom (IG), ki vključuje letno poročanje o napredku v letnem poročilu, dostopnem javnosti in predloženem Državnemu zboru in
  • uvedba suhega skladiščenja izrabljenega goriva v Nuklearni elektrarni Krško že med njenim obratovanjem, ne pa šele po koncu njenega obratovanja, kot je bilo to prvotno predvideno.

Pogodbenice so prepoznale tudi izzive za prihodnost, ki so:

  • izdaja ustreznih dovoljenj, izgradnja in obratovanje bodočega odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem;
  • izdaja ustreznih dovoljenj, izgradnja in obratovanje suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva;
  • dolgoročno upravljanje odlagališča Boršt, vključno z izdajo dovoljenja za zaprtje in
  • doseči dogovor z Republiko Hrvaško o razgradnji Nuklearne elektrarne Krško in odlaganju radioaktivnih odpadkov ter ravnanju z izrabljenim gorivom.