Skoči na vsebino

NOVICA

Obisk visoke delegacije Filipinov na Upravi RS za jedrsko varnost

V okviru večdnevnega obiska pri Mednarodni Agenciji za Atomsko Energijo, v Sloveniji in na Hrvaškem, je Upravo RS za jedrsko varnost dne 3. maja 2018 obiskala dvajsetčlanska delegacija visokih predstavnikov Filipinov.

 

Filipinsko delegacijo, ki jo je vodil g. Aquilino “Koko” Pimentel III, predsednik filipinskega senata,  so sestavljali senatorji in drugi visoki predstavniki zgornjega doma filipinskega parlamenta, filipinska veleposlanica na Dunaju ga. Maria Cleofe R. Natividad, predstavnik ministrstva za energijo ter vodstvo raziskovalnega inštituta, ki na Filipinih trenutno opravlja naloge jedrskega regulatorja. Delegacijo je spremljal častni konzul Filipinov v Sloveniji, g. Srečko Debelak.

 

Delegacija visokih gostov je Upravo RS za jedrsko varnost (URSJV) obiskala zlasti z namenom seznaniti se z vsemi postopki za sprejem nove zakonodaje, s katero bi na Filipinih vzpostavili neodvisen upravni organ za jedrsko varnost.

 

Predstavniki URSJV so gostom podrobno predstavili vlogo, pristojnosti in delovanje URSJV, zakonski okvir na področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji ter orisali obstoječi slovenski jedrski program. Člane delegacije je poleg že omenjenega vprašanja o vzpostavitve neodvisnega upravnega organa zanimalo še financiranje upravnega organa, načini za preprečevanje prekrivanja pristojnosti in koordinacija med več pristojnimi organi na določenem področju, izzivi pri upravljanju in vodenju jedrske elektrarne v lastništvu dveh držav, postopki za podaljšanje življenjske dobe elektrarne, postopki pridobitve dovoljenja za odlagališče jedrskih odpadkov ter vprašanja, povezana z razgradnjo jedrske elektrarne.

 

Slovenija je za Filipine zanimiva tudi zato, ker je ena od samo treh držav na svetu z delujočo jedrsko elektrarno, ki je projektirana tako, kot filipinska JE v Batanu. Filipinska jedrska elektrarna je bila podobno kot NE Krško zgrajena v 80. letih prejšnjega stoletja, vendar je niso nikoli zagnali. Filipinska veleposlanica je poudarila, da je bil namen obiska tudi pokazati visokim filipinskim politikom, da je jedrska energija ob določenih pogojih lahko povsem varna. Poudarila je še, da želi kot nova veleposlanica doseči poglobitev odnosov s Slovenijo na področju znanosti, saj namerava na filipinski stalni misiji na Dunaju narediti glavno izpostavo za filipinsko znanstveno sodelovanje v Evropi.

Predstavniki obeh delegacij so ob koncu obiska izrazili željo in pripravljenost za nadaljnje sodelovanje med državama na področju jedrske varnosti.