Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Jedrska elektrarna po letošnjem remontu ponovno proizvaja električno energijo

Zvečer 1. maja 2018 je jedrska elektrarna Krško (NEK) po 31 dneh remonta ponovno pričela dobavljati energijo v električno omrežje.

 

Med remontom so bila, poleg menjave dela goriva, izvedena obsežna vzdrževalna dela in nekatere tehnološke izboljšave oz. nadgradnje, ki bodo še naprej zagotavljale visok nivo jedrske in sevalne varnosti.

 

Med pomembnejšimi dejavnostmi so bili pregled goriva, revizija generatorja, zamenjava notranjih delov in elektromotorja črpalke reaktorskega hladila, zamenjava vodil fisijskih celic, inšpekcija U-cevi uparjalnikov, pregled reaktorske posode in remont nizkotlačne turbine. Poleg tega so bila opravljena še ostala načrtovana vzdrževalna dela, nadzorna preizkušanja in preverjanja brezhibnosti opreme.

 

Uvedli so tudi več pomembnih sprememb in nadgradenj. Glavna aktivnost na področju varnostne nadgradnje elektrarne je bila vzpostavitev pomožne komandne sobe, ki bo omogočala varno zaustavitev elektrarne in njeno dolgotrajno hlajenje iz dislocirane lokacije na območju NEK v primeru, da glavna komandna soba ni razpoložljiva. Poleg omenjene spremembe/nadgradnje je bilo uvedenih še osem pomembnejših sprememb kot so vgradnja dodatnih ventilov za dodajanje in praznjenje vode na tlačniku, alternativno hlajenje reaktorskega hladilnega sistema, zamenjava vzbujalnega sistema generatorja NEK, zamenjava nekaterih odklopnikov in posodobitev sistema za tesnjenje turbine. Vse navedene aktivnosti so temelj za varno dolgoročno obratovanje NEK.


Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) je skrbno spremljala vse remontne dejavnosti s poudarkom na zagotavljanju jedrske varnosti med zaustavitvijo elektrarne. URSJV je že pred remontom pregledala in odobrila izvedbo določenih sprememb in dejavnosti med remontom. Strokovno pomoč pri nadzoru so nudili strokovnjaki domačih in tujih pooblaščenih organizacij. V skladu s slovenskimi predpisi je elektrarna lahko ponovno začela proizvajati električno energijo šele potem, ko so pooblaščene organizacije in URSJV potrdili, da so bila vsa dela ustrezno opravljena, vsi preizkusi uspešni in da je za jedrsko varnost ustrezno poskrbljeno. S temi ukrepi bo dosežen tudi minimalni vpliv elektrarne na okolje.


Naslednji remont bo čez 18 mesecev, to je jeseni 2019.