Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejet nov Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (JV2/SV2)

Na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) smo pripravili nov Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti, ki sta ga izdali Ministrica za okolje in prostor in Ministrica za zdravje in je bil dne 20. 4. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, št. 27/2018.

 

Pravilnik v osnovi sledi Pravilniku iz leta 2006. Z novim pravilnikom se v slovenski pravni red prenašajo nekatera določila iz nove Direktive o osnovnih varnostnih standardih BSS, ki se nanašajo na ravnanje z visoko aktivnimi viri sevanja. V pravilniku so na novo opredeljeni ukrepi varovanja radioaktivnih virov sevanja. Pravilnik več ne obravnava ravnanja z viri sevanja v medicini, katero ravnanje bo opredeljeno v novem pravilniku o uporabi virov sevanja v zdravstvene namene in pri namerni izpostavljenosti ljudi v nemedicinske namene. V preostalem delu Pravilnik sledi veljavnemu, so pa posamezne določbe dopolnjene s spoznanji in izkušnjami iz njenega desetletnega izvajanja.

 

Pravilnik je na voljo na spletni strani Uradnega lista  ter na spletni strani URSJV.