Skoči na vsebino

NOVICA

Podaljšano dovoljenje za obratovanje Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju do leta 2028

URSJV je 19. 4. 2018 podaljšala dovoljenje za obratovanje Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju (CSRAO) za nadaljnjih 10 let. Upravljalec skladišča je Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO), ki s stalnimi tehničnimi izboljšavami skrbi, da se povečuje varnost objekta. ARAO je tako v letu 2017 uspešno izvedla občasni varnostni pregled, ki je pokazal, da objekt lahko še naprej obratuje varno ter tako izpolnila predpogoje za podaljšanje dovoljenja.