Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejeti prvi predpisi po ZVISJV-1

S sprejemom Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), ki je začel veljati v začetku januarja letos, morajo Vlada Republike Slovenije ter ministrstvi, pristojni za okolje in zdravje, sprejeti vrsto podzakonskih predpisov za uresničevanje določb zakona.


Prve v vrsti podzakonskih predpisov so uredbe, ki jih je vlada sprejela pred kratkim in so že objavljene v Uradnem listu št. 18 in 19, in sicer:
 
• Uredba o nacionalnem radonskem programu, ki je začela veljati 21. 3. 2018 ter se s tem dnem v delu, ki opredeljuje ukrepe, povezane z vplivi radona, preneha uporabljati Uredba o programu sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o pomenu ukrepov zmanjšanja navzočnosti naravnih virov sevanj (Uradni list RS, št. 19/16 in 76/17 – ZVISJV-1).
 
• Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji, ki bo začela veljati 4. 4. 2018 in se bo s tem dnem prenehala uporabljati Uredba o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih (Uradni list RS, št. 49/04 in 76/17 – ZVISJV-1).  
 
• Uredba o sevalnih dejavnostih, ki bo začela veljati 7. 4. 2018 in se bo s tem dnem prenehala uporabljati Uredba o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 8/17 in 76/17 – ZVISJV-1).
 
O sprejemu drugih podzakonskih aktov za izvajanje ZVISJV-1 vas bomo sproti obveščali, naj pa poudarimo, da se uredbe in pravilniki, ki so bili sprejeti na podlagi starega ZVISJV še naprej uporabljajo  - vse do uveljavitve novih podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi ZVISJV-1.