Skoči na vsebino

NOVICA

Rutenij je še kar prisoten v okolju

Meritve v preteklem obdobju so pokazale, da je radioaktivni izotop Ru-106, o katerem je URSJV poročala oktobra lansko leto, še zmeraj prisoten v našem okolju v zelo nizkih koncentracijah. 

 

Oktobra lani so rutenij zaznali v več evropskih državah, vendar do danes ni bilo pojasnjeno od kod se je pojavil v ozračju.

 

Tokrat je rutenij zaznan v vzorcih padavin v Ljubljani in v okolici Krškega. Najverjetneje ne gre za novo onesnaženje, ampak za posledice takratnega oblaka. Ker je razpolovna doba tega izotopa okoli enega leta, bo še nekaj časa možno zaznati njegove sledi v okolju, npr. v vzorcih zemlje.

 

URSJV redno izvaja program preverjanja prisotnosti različnih radioaktivnih snovi na območju Slovenije in bo v primeru novih ugotovitev o tem sproti obveščala javnost.

 

Na podlagi rezultatov meritev je ocenjen tudi vpliv izmerjenega rutenija na prebivalstvo. Ta je, enako kot v primeru onesnaženja zraka oktobra 2017, zanemarljiv in bistveno manjši od naravnega sevanja, kateremu smo vsi neprekinjeno izpostavljeni.