Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Redni remont Nuklearne elektrarne Krško

Po osemnajstih mesecih uspešnega obratovanja bo od 1. aprila do predvidoma 29. aprila v NE Krško potekal redni remont NE Krško.

Med remontom bodo, poleg menjave dela goriva, izvedena obsežna vzdrževalna dela in nekatere tehnološke izboljšave oz. nadgradnje, ki bodo še naprej zagotavljale visok nivo jedrske in sevalne varnosti. Med pomembnejšimi dejavnostmi so zamenjava jedrskega goriva, ultrazvočni pregled goriva, revizija generatorja, zamenjava notranjih delov in elektromotorja črpalke reaktorskega hladila, zamenjava vodil fisijskih celic, inšpekcija U-cevi uparjalnikov, pregled reaktorske posode in remont nizkotlačne turbine. Poleg tega bodo opravljena še ostala planirana vzdrževalna dela, nadzorna preizkušanja in preverjanja brezhibnosti opreme.

 

Uvedli bodo tudi več pomembnih sprememb in nadgradenj. Glavna aktivnost na področju varnostne nadgradnje elektrarne bo vzpostavitev pomožne komandne sobe, ki bo omogočala varno zaustavitev elektrarne in njeno dolgotrajno hlajenje iz dislocirane lokacije na območju NE Krško v primeru, da glavna komandna soba ni razpoložljiva. Poleg omenjene spremembe/nadgradnje bo uvedenih še osem pomembnejših sprememb kot so vgradnja dodatnih ventilov za dodajanje in praznjenje vode na tlačniku, alternativno hlajenje reaktorskega hladilnega sistema, zamenjava vzbujalnega sistema generatorja NEK, zamenjava nekaterih odklopnikov in posodobitev sistema za tesnjenje turbine. Vse navedene aktivnosti so temelj za varno obratovanje NE Krško tudi pri potencialnem obratovanju preko projektno predvidene življenjske dobe.
 
Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) skrbno spremlja vse remontne dejavnosti s poudarkom na zagotavljanju jedrske varnosti med zaustavitvijo elektrarne. URSJV je že pred remontom pregledala in odobrila izvedbo določenih dejavnosti med remontom. Inšpekcija URSJV bo v času remonta 2018 v NE Krško prisotna ves čas. Strokovno pomoč pri nadzoru bodo nudili strokovnjaki domačih in tujih pooblaščenih organizacij. Elektrarna bo lahko ponovno začela proizvajati električno energijo šele potem, ko bodo pooblaščene organizacije in URSJV potrdili, da so bila vsa dela ustrezno opravljena, vsi preizkusi uspešni in da je za jedrsko varnost ustrezno poskrbljeno. S temi ukrepi bo dosežen tudi minimalni vpliv elektrarne na okolje.