Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Evropska komisija vabi na javno srečanje o strokovnem pregledu po direktivi o jedrski varnosti

Evropska komisija pripravlja prvo javno srečanja o tekočem aktualnem strokovnem medsebojnem pregledu (TPR), ki bo potekal v kongresnem centru Albert Borschette (CCAB) v Bruslju 3. maja 2018 od 9.00 do 13:00. Srečanje bo možno spremljati tudi preko spletnega prenosa. Cilj srečanja je predstavitev in razprava o postopku medsebojnega pregleda in napredku, ki je bil dosežen do maja 2018. Dnevni red je v pripravi in bo naknadno objavljen. Ta medsebojni pregled je najpomembnejša varnostna naloga po stresnih testih po Fukushimi v Evropi.
Razprave na javnem srečanju bodo služile kot prispevek za delavnico, kjer bo medsebojni pregled podrobneje obravnavan. Ta delavnica bo potekala v Luksemburgu od 14. do 18. maja. Poročilo delavnice bo zaključeno v začetku junija 2018, ENSREG pa ga mora potrditi v začetku julija 2018.
V septembru ali oktobru 2018 bo organiziran drugi javni dogodek, ki bo predstavil rezultate tega prvega medsebojnega pregleda.
 
Osnovne informacije
Leta 2014 je Svet Evropske unije sprejel Direktivo 2014/87 / EURATOM o spremembi Direktive o jedrski varnosti iz leta 2009, s katero je vključil izkušnje, pridobljene po nesreči v jedrski elektrarni Fukushima Daiichi v letu 2011. Spremenjena direktiva o jedrski varnosti je prepoznala pomen medsebojnega pregleda pri stalnem izboljševanju jedrske varnosti in uvaja evropski sistem strokovnih pregledov, ki se je začel leta 2017 in se bo ponovil vsakih šest let.
Ti medsebojni pregledi bodo vključevali nacionalne ocene o določeni temi, povezani z jedrsko varnostjo, ki jim bo sledil medsebojni pregled drugih držav članic in Evropske komisije kot opazovalke.
Prvi pregled obravnava nadzor staranja jedrskih reaktorjev ali natančneje, učinkov staranja na strukture, sisteme in komponente. Februarja 2017 ga je uradno začel predsednik ENSREG, ko so na spletni strani ENSREG objavili spremljajoče dokumente (projektni mandat, tehnične specifikacije in načrt zainteresiranih strani).
Pri tem strokovnem pregledu sodeluje devetnajst držav (EU in nekatere sosednje države). Poročila, ki so jih pripravile sodelujoče države, so bila objavljena na spletni strani ENSREG januarja. Ta nacionalna poročila so bila dostopna za javna posvetovanja v januarju in februarju, zainteresirane strani pa so lahko komentirale in postavljale vprašanja.
 


Originalno vabilo Evropske komisije:

Dear Madam or Sir,
you are most welcome to attend or to follow via web streaming the first public meeting on the ongoing Topical Peer Review (TPR), which will take place in the Albert Borschette Congress Centre (CCAB) in Brussels on 3 May 2018 from 9:00 to 13:00. The aim is to present and discuss the peer review process and the progress made until May 2018. The agenda is being prepared and will be sent to you in due course.
This TPR is the most important safety-related exercise after the post-Fukushima stress tests in Europe.
The discussions at the public meeting will serve as input for the Peer Review Workshop, which will take place in Luxembourg from 14 to 18 May. The workshop report will be finalised beginning of June 2018 and should be endorsed by ENSREG beginning of July 2018.
A second public event will be organised in September–October 2018 to present the results of this 1st TPR.


Background information
In 2014, the Council of the European Union adopted the Directive 2014/87/EURATOM amending the 2009 Nuclear Safety Directive to incorporate lessons learned following the accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant in 2011. Recognising the importance of peer review in delivering continuous improvement to nuclear safety, the revised Nuclear Safety Directive introduces a European system of topical peer reviews, which began in 2017 and will be repeated every six years thereafter.
These peer review exercises will include national assessments on a specific topic related to nuclear safety, followed by a peer review by other Member States, with the European Commission as an observer.
The first review concerns the ageing management of nuclear reactors or, more specifically, the ageing effects on structures, systems and components. It was officially launched in February 2017 by the ENSREG Chairman when the supporting documents (Terms of Reference, Technical Specifications and Stakeholders Plan) were published on the ENSREG website.
Nineteen countries (EU and some neighbouring countries) are participating to this peer review. The reports prepared by the participating countries were published on the ENSREG Website last January. These national reports were accessible for public consultation in January and February and the stakeholders could comment and ask questions.