Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

VABILO K PRIPRAVI IDEJNIH ZASNOV PROJEKTOV TEHNIČNE POMOČI MEDNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKO ENERGIJO ZA LETI 2020 - 2021

Vabilo k prijavi in sodelovanju pri nacionalnih in regionalnih projektih IAEA za leti 2020 – 2021

Uprava RS za jedrsko varnost vabi k oddaji idejnih zasnov (»Project Concept«) novih nacionalnih in regionalnih projektov Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA). Idejna zasnova je začetna faza novega projekta, ki vsebuje idejo, ki jo je še potrebno razviti v naslednjih korakih priprav.

 

IAEA je že začela pripravljati prihodnji program tehničnega sodelovanja (TCP – Technical Cooperation Programme) za leti 2020 do 2021. Pripravili so smernice za načrtovanje in prijavo projektov, ki določajo tudi časovni okvir izvajanja posameznih dejavnosti pri pripravi novega programa.

 

Prijavni postopek idejnih zasnov izvaja URSJV v sistemu PCMF (Programme Cycle Management Framework). Načrtovana sredstva za odobren projekt zagotavlja IAEA iz Sklada za tehnično sodelovanje (Technical Cooperation Fund).

 

IAEA želi spodbuditi države, da prijavijo idejne zasnove novih projektov, ki bodo rešili pereče težave ali pomanjkljivosti v državi in ponujajo praktične rešitve s pozitivnim vplivom na državo.

 

Slovenija kot razvita država ima lahko največ dva nacionalna projekta v skupni vrednosti do 300.000 EUR. Nosilec izbranega projekta pred začetkom novega cikla programa tehničnega sodelovanja plača delež lastne udeležbe pri projektu (National Participation Costs) v višini 5 % od vrednosti projekta.

 

Ključna merila prijave in izbora nacionalnih projektov:

-  projekti morajo imeti dobro definirane cilje in značilno komponento o rešitvi težave
- projekti morajo pokrivati področja, ki so izrednega pomena za samo državo
-  projekti morajo pokrivati področja, ki so opisana v dokumentu (Country Programme Framework), ki ga je Republika Slovenija obnovila januarja 2018 in je objavljen na spletni strani URSJV
- podpora in zaveza države, da se bodo projekti izvajali in uspešno zaključili
-  dolgoročni učinki projektov v državi
-  upoštevanje načela in ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Deveopment Goals), statuta IAEA in nacionalnega programa.

 

Prijava idejne zasnove projekta mora vsebovati naslednje osnovne informacije:
- okvirni naslov projekta
- nosilec projekta
- splošni cilj projekta
- pričakovani rezultat projekta
- višina pričakovanih finančnih sredstev
- potrebna oprema, strokovno znanje in usposabljanje.


Idejne zasnove novih predlogov projektov bo IAEA obravnavala 30. junija 2018. Do sredine julija 2018 bo IAEA države članice obvestila o primernosti idejnih zasnov. 

 

Prijava:
Prijave se na URSJV sprejemajo do 23. aprila 2018

Prijave oddajte s prijavnico (Priloga) po elektronski pošti na: laura.kristancic-desman(at)gov.si

Podrobnejše informacije in dodatna vprašanja o pripravah na cikel 2020 – 2021: laura.kristancic-desman(at)gov.si