Skoči na vsebino

NOVICA

Redni sestanek URSJV in NEK o jedrski varnosti

16. marca 2018 sta se na rednem polletnem srečanju sestali vodstvi Uprave RS za jedrsko varnost in Nuklearne elektrarne Krško. Tokrat je bil sestanek v NEK in je bil namenjen pregledu vseh aktualnih dogajanj v zvezi s tekočimi in načrtovanimi projekti/spremembami v elektrarni, kot so npr. projekt nadgradnje varnosti, priprave in potek remonta 2018, obratovanje NEK v preteklem obdobju in seznanjanje z novostmi na obeh straneh.

Tovrstni sestanki, ki ju dvakrat letno izmenično gostita URSJV in NEK, so namenjeni medsebojnemu informiranju o stanju na posameznih temah kot so izpolnjevanje zakonskih, upravnih in inšpekcijskih zahtev, obratovanje NEK v obdobju od zadnjega srečanja, o načrtovanih spremembah in vlogah NEK in o drugih tekočih zadevah.

 

Glede realizacije sklepov s prejšnjega sestanka ni bilo odprtih vprašanj. URSJV je obvestila, da je poročilo o misiji OSART, ki je bila maja lani, poslala na Vlado. Pri novostih z zakonodajnega področja velja omeniti, da od januarja velja nov zakon o jedrski varnosti in varstvu pred sevanji (ZVISJV-1), ki, poleg drugega, prinaša novosti tudi v zvezi z upravnimi postopki, ki se nanašajo na NEK.

 

NEK je v obdobju med zadnjima sestankoma obratovala varno brez omembe vrednih posebnosti. URSJV in NEK se pospešeno pripravljata na remont NEK z menjavo goriva, ki se bo začel 30. marca. Med glavnimi aktivnostmi so dela v zvezi s pomožno komandno sobo, ojačanje gorivnih elementov v bazenu za izrabljeno gorivo, kar je pogoj za začetek premeščanja goriva v suho skladišče in dela na primarnem (jedrskem) delu elektrarne.


Med upravnimi postopki, ki so v teku, NEK pričakuje od URSJV mnenje na projekt gradbenih del za suho skladišče za izrabljeno gorivo. Prav tako potekajo upravni postopki v zvezi z razširjenimi projektnimi pogoji, uvedbo verjetnostnih varnostnih analiz v varnostno poročilo in bivalnimi pogoji v pomožni komandni sobi in tehničnem podpornem centru.


Kot običajno je NEK poročala o stanju projekta nadgradnje varnosti na podlagi naukov po nesreči v Fukušimi, kjer sta v teku zadnji dve fazi od treh.

 

Naslednji sestanek vodstev URSJV in NEK bo jeseni v Ljubljani.