Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Redni sestanek URSJV in NEK o jedrski varnosti

16. marca 2018 sta se na rednem polletnem srečanju sestali vodstvi Uprave RS za jedrsko varnost in Nuklearne elektrarne Krško. Tokrat je bil sestanek v NEK in je bil namenjen pregledu vseh aktualnih dogajanj v zvezi s tekočimi in načrtovanimi projekti/spremembami v elektrarni, kot so npr. projekt nadgradnje varnosti, priprave in potek remonta 2018, obratovanje NEK v preteklem obdobju in seznanjanje z novostmi na obeh straneh.

Tovrstni sestanki, ki ju dvakrat letno izmenično gostita URSJV in NEK, so namenjeni medsebojnemu informiranju o stanju na posameznih temah kot so izpolnjevanje zakonskih, upravnih in inšpekcijskih zahtev, obratovanje NEK v obdobju od zadnjega srečanja, o načrtovanih spremembah in vlogah NEK in o drugih tekočih zadevah.

 

Glede realizacije sklepov s prejšnjega sestanka ni bilo odprtih vprašanj. URSJV je obvestila, da je poročilo o misiji OSART, ki je bila maja lani, poslala na Vlado. Pri novostih z zakonodajnega področja velja omeniti, da od januarja velja nov zakon o jedrski varnosti in varstvu pred sevanji (ZVISJV-1), ki, poleg drugega, prinaša novosti tudi v zvezi z upravnimi postopki, ki se nanašajo na NEK.

 

NEK je v obdobju med zadnjima sestankoma obratovala varno brez omembe vrednih posebnosti. URSJV in NEK se pospešeno pripravljata na remont NEK z menjavo goriva, ki se bo začel 30. marca. Med glavnimi aktivnostmi so dela v zvezi s pomožno komandno sobo, ojačanje gorivnih elementov v bazenu za izrabljeno gorivo, kar je pogoj za začetek premeščanja goriva v suho skladišče in dela na primarnem (jedrskem) delu elektrarne.


Med upravnimi postopki, ki so v teku, NEK pričakuje od URSJV mnenje na projekt gradbenih del za suho skladišče za izrabljeno gorivo. Prav tako potekajo upravni postopki v zvezi z razširjenimi projektnimi pogoji, uvedbo verjetnostnih varnostnih analiz v varnostno poročilo in bivalnimi pogoji v pomožni komandni sobi in tehničnem podpornem centru.


Kot običajno je NEK poročala o stanju projekta nadgradnje varnosti na podlagi naukov po nesreči v Fukušimi, kjer sta v teku zadnji dve fazi od treh.

 

Naslednji sestanek vodstev URSJV in NEK bo jeseni v Ljubljani.