Skoči na vsebino

NOVICA

Javna obravnava osnutkov novih pravilnikov SV3, SV5, SV7 in SV8

Uprava RS za varstvo pred sevanji (URSVS) odpira javno obravnavo osnutkov:
- Pravilnika o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvene namene in pri namerni izpostavljenosti ljudi v nemedicinske namene (SV3), 
- Pravilnika o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in načinu ocene doz (SV5), 
- Pravilnika o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj (SV7) in 
- Pravilnika o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (SV8).

 

Novi pravilniki, ki gredo v javno razpravo, so usklajeni z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), ki je stopil v veljavo 6. 1. 2018, ter zagotavljajo prenos nekaterih določil Direktive o osnovnih varnostnih standardih BSS iz leta 2013 v slovenski pravni red.

 

Osnutke novih pravilnikov najdete na spletni strani e-demokracija.