Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javna obravnava osnutka nove Uredbe o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora (UV11)

Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) odpira javno obravnavo osnutka Uredbe o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora (UV11).


Nova uredba, ki jo dajemo v javno razpravo, je usklajena z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), ter zagotavlja prenos nekaterih določil Direktive o osnovnih varnostnih standardih BSS iz leta 2013 v slovenski pravni red.


Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora, med drugim določa zahteve in pravila ravnanja glede ukrepov varstva pred sevanji, ki jih mora upoštevati prejemnik in organizator prevoza pri uvozu ali vnosu odpadnih kovin v Republiko Slovenijo, pri tranzitu pošiljk odpadnih kovin s povišanim sevanjem in pri domačem prometu s pošiljkami odpadnih kovin ter ukrepe varstva pred sevanji, ki jih morajo izvajati upravljalci večjih poštnih centrov, letališč, pristanišč, zbiralci in izvajalci obdelave odpadnih kovin ter obdelovalci odpadne električne in elektronske opreme.

 

Osnutek nove uredbe lahko najdete na naši spletni strani ter na spletni strani e-demokracija


Prosimo vas, da vaše predloge in pripombe v zvezi s predlagano uredbo posredujte na naš elektronski naslov: gp.ursjv(at)gov.si, ali na naslov: janez.cesarek(at)gov.si, najkasneje do 17. 3. 2018, ko se bo javna razprava zaključila.


URSJV bo vse prejete predloge in pripombe obravnavala ter se do njih opredelila.