Skoči na vsebino

NOVICA

Veljati začel nov ZVISJV-1

V Uradnem listu RS, št. 76/17, je bil dne 22.12.2017 objavljen Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), ki prinaša številne spremembe glede na dosedanjo ureditev, o čemer smo že pisali.
 
ZVISJV-1 je začel veljati dne 6.1.2018, na spletnih straneh URSJV pa bo objavljeno tudi neuradno besedilo zakona s kazalom, ki bo služilo kot pomoč za lažjo uporabo. 
 
Postopki za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, dovoljenja za uporabo vira sevanja, soglasja h gradnji objekta ali izvedbi gradbenih ali rudarskih del in dovoljenja za obratovanje, ki do uveljavitve ZVISJV-1 še niso bili dokončani, se dokončajo po dosedanjih predpisih.