Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljeni poročili Evropski komisiji po direktivi o jedrski varnosti o strokovnih pregledih in o posodobljenem pofukušimskem načrtu ukrepov

URSJV je decembra 2017 objavila Poročilo Evropski komisiji po direktivi o jedrski varnosti 2014/87/EURATOM o strokovnih pregledih (Topical Peer Reviews - TPR) s področja nadzora staranja v jedrski elektrarni NEK. Poročilo je objavljeno tudi na spletnih straneh ENSREG.
 
Poleg tega je URSJV decembra 2017 posodobila pofukušimski načrt ukrepov, ki ga je decembra 2012 pripravila na podlagi naukov po nesreči v Fukušimi marca 2011. Načrt ukrepov in njegove posodobitve so v angleščini objavljeni na spletni strani URSJV. V načrtu ukrepov so povzete vse dejavnosti, ki so bile ali pa še bodo izvedene, in s katerimi naj bi v prihodnjih letih zmanjšali tveganja zaradi naravnih in drugih nesreč, ki bi lahko doletele lokacijo NEK. Posodobljen načrt ukrepov je objavljen tudi na spletnih straneh ENSREG.