Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javna obravnava osnutka nove Uredbe o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki in Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki

Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) odpira javno obravnavo osnutka Uredbe o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki in Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki.


Nova uredba, ki jo dajemo v javno razpravo, je usklajena z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), ki je bil pravkar sprejet v Državnem zboru RS, Zakonom o varstvu okolja, Zakonom o gospodarskih javnih službah in Zakonom o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh ter daje pravno podlago za sprejetje Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki.


Uredba o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki opredeljuje obseg in pogoje izvajanja, način izvajanja, stroške in vire financiranja javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki ter opredeljuje organizacijsko obliko omenjene javne službe. 


Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki natančneje določa njegove dejavnosti, vire in način financiranja dela javnega podjetja, njegovo organizacijsko sestavo in nadzor nad njegovim delom.


Osnutek nove uredbe in odloka lahko najdete na naši spletni strani ter na spletni strani e-demokracija (uredba in odlok). 


Prosimo vas, da vaše predloge in pripombe v zvezi s predlagano uredbo in odlokom posredujte na naš elektronski naslov: gp.ursjv(at)gov.si, najkasneje do 14. 1. 2018, ko se bo javna razprava zaključila.


URSJV bo vse prejete predloge in pripombe obravnavala ter se do njih opredelila.