Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javna obravnava osnutka nove Uredbe o zmanjšanju izpostavljenosti zaradi naravnih radionuklidov in preteklih dejavnosti ali dogodkov (UV5)

Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) odpira javno obravnavo osnutka Uredbe o zmanjšanju izpostavljenosti zaradi naravnih radionuklidov in preteklih dejavnosti ali dogodkov (UV5).


Nova uredba, ki jo dajemo v javno razpravo, je pripravljena na osnovi Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), ki je bil pravkar sprejet v Državnem zboru RS, ter zagotavlja prenos določil nove Direktive o osnovnih varnostnih standardih BSS iz leta 2013 v slovenski pravni red.


Uredba UV5 določa obseg in pogostost sistematičnega pregledovanja delovnega okolja v industrijskih dejavnostih, v katerih se ravna z materiali ali odpadki, ki imajo zaradi svojih lastnosti povečano vsebnost naravnih radionuklidov (NORM) ali imajo pri tehnološki predelavi povečano vsebnost naravnih radionuklidov (TENORM). 


Uredba uvaja tudi pregledovanje delovnega in bivalnega okolja v primeru preteklih dejavnosti ali izrednih dogodkov.

 

Osnutek nove uredbe lahko najdete na naši spletni strani ter na spletni strani e-demokracija. Besedilo uredbe kot pomoč zainteresiranim bralcem vključuje tudi sprotne opombe, iz katerih je razvidno, katera določba EU direktive se s posamezno določbo uredbe prenaša v naš pravni red. 

 

Prosimo vas, da vaše predloge in pripombe v zvezi s predlagano uredbo posredujte na naš elektronski naslov gp.ursjv(at)gov.si najkasneje do 14. 1. 2018, ko se bo javna razprava zaključila.

 

URSJV bo vse prejete predloge in pripombe obravnavala ter se do njih opredelila.