Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javna obravnava osnutka nove Uredbe o sevalnih dejavnostih (UV1)

Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) odpira javno obravnavo osnutka Uredbe o sevalnih dejavnostih (UV1).

 

Nova uredba, ki jo dajemo v javno razpravo, je usklajena s predlogom Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), ki je trenutno v državnozborskem postopku, ter zagotavlja prenos določil nove Direktive o osnovnih varnostnih standardih BSS iz leta 2013 v slovenski pravni red.


Uredba o sevalnih dejavnostih je posodobljena sedanja uredba z enako kratico UV1 in s podobno vsebino. Med drugim se nanaša na vire ionizirajočega sevanja, za katere ni treba priglasiti namere o njihovi uporabi; na sevalne dejavnosti, ki jih ni treba priglasiti; na vrste virov sevanja, ki jih je treba pred uporabo le vpisati v register virov sevanja in tiste, za katere je treba pred uporabo pridobiti dovoljenje za uporabo; na merila in pogoje za razvrstitev dejavnosti, za katere je potrebna registracija sevalne dejavnosti in na sevalne dejavnosti, za izvajanje katerih je treba pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti; na merila za določitev visokoaktivnih in nevarnih virov sevanja, merila sprejemljivosti za uporabo predmetov splošne rabe, ravni opustitve in na merila za opustitev nadzora.

 

Osnutek nove uredbe lahko najdete na naši spletni strani ter na spletni strani e-demokracija. Besedilo uredbe kot pomoč zainteresiranim bralcem vključuje tudi sprotne opombe, iz katerih je razvidno, katera določba EU direktive se s posamezno določbo uredbe prenaša v naš pravni red.

 

Prosimo vas, da vaše predloge in pripombe v zvezi s predlagano uredbo posredujte na naš elektronski naslov: gp.ursjv(at)gov.si, najkasneje do 24. 11. 2017, ko se bo javna razprava zaključila.

 

URSJV bo vse prejete predloge in pripombe obravnavala ter se do njih opredelila.