Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Na rednem sestanku vodstev URSJV in NEK o tekočih vprašanjih jedrske varnosti

13. 10. 2017 sta se na rednem polletnem srečanju sestali vodstvi Uprave RS za jedrsko varnost in Nuklearne elektrarne Krško. Sestanek je bil namenjen pregledu vseh aktualnih dogajanj v zvezi s tekočimi in načrtovanimi projekti/spremembami v elektrarni, kot so npr. projekt nadgradnje varnosti, akcijski načrt po drugem obdobnem varnostnem pregledu, akcijski načrt po izvedeni misiji OSART ter drugim tekočim zadevam.

Tovrstni sestanki, ki ju dvakrat letno izmenično gostita URSJV in NEK, niso prvenstveno namenjeni operativnemu reševanju morebitnih odprtih vprašanj, temveč bolj medsebojnemu informiranju o stanju na posameznih uveljavljenih temah (točkah dnevnega reda) kot so  izpolnjevanje zakonskih, upravnih in inšpekcijskih zahtev, obratovanje NEK v obdobju od zadnjega srečanja, o načrtovanih spremembah in vlogah NEK in o drugih tekočih zadevah. V okviru poročanja o obratovalnih dogodkih je NEK poročala o ročni zaustavitvi elektrarne zaradi nenadnega in nepričakovanega odpiranja razbremenilnega ventila  dogrevalnika pare dne 21. 4. 2017.

 

Stanju projekta nadgradnje varnosti na podlagi naukov po nesreči v Fukušimi je bilo, tako kot na zadnji sestankih vodstev URSJV in NEK, tudi tokrat posvečeno veliko pozornosti. Izvajanje projekta, ki ga sestavljajo tri faze, napreduje, vendar bo dokončanje zadnje faze zamaknjeno ter se bo zaključilo predvidoma konec leta 2021. Prav tako je NEK predstavil izvajanje akcijskega načrta po drugem obdobnem varnostnem pregledu, napovedal pa je tudi skorajšnjo pripravo akcijskega načrta po opravljeni misiji OSART (Operational Safety Review Team) Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE), ki je NEK obiskala v mesecu maju in je namenjena pregledu in oceni stanja obratovalne varnosti NEK.

 

V okviru drugih tekočih zadev sta si obe strani med drugim izmenjali informacije o planirani misiji MAAE, namenjeni pregledu in oceni stanja na področju pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče (EPREV - Emergency Preparedness Review Mision), ki bo Slovenijo obiskala v novembru 2017, ter pripravi poročila o izvajanju Programa obvladovanja staranja, ki bo kot tema predmet poglobljene ocene v okviru t.i. evropskega "Topical Peer Review" kot nadaljevanje procesa izkušenj in naukov po jedrski nesreči v Fukušimi.


NEK je na sestanku poročala tudi o pripravah na redni Remont 2018, ki se bo začel 31.3. in predvidoma končal  29.4.2017, URSJV pa je poročala o poteku sprejemanja novega Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) in stanju priprav podzakonskih predpisoov, sprejetih na njegovi podlagi.