Skoči na vsebino

NOVICA

Javna obravnava osnutka novega Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (JV2/SV2)

Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) in Uprava RS za varstvo pred sevanji (URSVS) odpirata javno obravnavo osnutka Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (JV2/SV2).

 

Novi pravilnik, ki ga dajemo v javno razpravo, je usklajen s predlogom Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), ki je trenutno v državnozborskem postopku, ter zagotavlja prenos določil nove Direktive o osnovnih varnostnih standardih BSS iz leta 2013 v slovenski pravni red.

 

Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti je posodobljen sedanji pravilnik z enako kratico JV2/SV2 s podobno vsebino. Novi JV2/SV2 med drugim ureja pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti in uporabo vira sevanja, registre, nadzor nad izvajanjem varstva pred sevanji, predpisuje zahteve za delo z viri sevanja ter posebne zahteve za izvajanje industrijske radiografije, pri tem pa sledi zahtevam in terminologiji Direktive o osnovnih varnostnih standardih.

 

Osnutek novega pravilnika lahko najdete na naši spletni strani ter na spletni strani e-demokracija. Besedilo pravilnika kot pomoč zainteresiranim bralcem vključuje tudi sprotne opombe, iz katerih je razvidno, katera določba EU direktive se s posamezno določbo zakona prenaša v naš pravni red.

 

Prosimo vas, da vaše predloge in pripombe v zvezi s predlaganim pravilnikom posredujte URSVS ali pa na naš elektronski naslov: gp.ursjv(at)gov.si, najkasneje do 11. 11. 2017, ko se bo javna razprava zaključila.

 

URSJV in URSVS bosta vse prejete predloge in pripombe obravnavali ter se do njih opredelili.