Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javna obravnava osnutka novega Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (JV2/SV2)

Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) in Uprava RS za varstvo pred sevanji (URSVS) odpirata javno obravnavo osnutka Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (JV2/SV2).

 

Novi pravilnik, ki ga dajemo v javno razpravo, je usklajen s predlogom Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), ki je trenutno v državnozborskem postopku, ter zagotavlja prenos določil nove Direktive o osnovnih varnostnih standardih BSS iz leta 2013 v slovenski pravni red.

 

Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti je posodobljen sedanji pravilnik z enako kratico JV2/SV2 s podobno vsebino. Novi JV2/SV2 med drugim ureja pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti in uporabo vira sevanja, registre, nadzor nad izvajanjem varstva pred sevanji, predpisuje zahteve za delo z viri sevanja ter posebne zahteve za izvajanje industrijske radiografije, pri tem pa sledi zahtevam in terminologiji Direktive o osnovnih varnostnih standardih.

 

Osnutek novega pravilnika lahko najdete na naši spletni strani ter na spletni strani e-demokracija. Besedilo pravilnika kot pomoč zainteresiranim bralcem vključuje tudi sprotne opombe, iz katerih je razvidno, katera določba EU direktive se s posamezno določbo zakona prenaša v naš pravni red.

 

Prosimo vas, da vaše predloge in pripombe v zvezi s predlaganim pravilnikom posredujte URSVS ali pa na naš elektronski naslov: gp.ursjv(at)gov.si, najkasneje do 11. 11. 2017, ko se bo javna razprava zaključila.

 

URSJV in URSVS bosta vse prejete predloge in pripombe obravnavali ter se do njih opredelili.