Skoči na vsebino

NOVICA

Sledi Rutenija-106 v zraku

V preteklem tednu je Uprava RS za jedrsko varnost, podobno kot sorodni upravni organi v Evropi, v zraku zaznala zelo nizke ravni radioaktivnega izotopa rutenija-106. Takšne nizke ravni so zaznali merilniki radioaktivne kontaminacije zraka v Ljubljani in v okolici Maribora.

 

Takoj po odkritju je URSJV naročila dodatne meritve z namenom nadaljnjega spremljanja ravni in razširjanja radioaktivnih snovi. Meritve še potekajo, največje vrednosti pa so bile izmerjene 4. 10. 2017, in sicer 37 mBq/m3.

 

Gre za zelo nizke ravni radioaktivnosti, ki nimajo nobenih okoljskih ali zdravstvenih posledic in so več tisočkrat nižje od predpisanih mejnih vrednosti za prebivalstvo. Za primerjavo, vsak prebivalec Slovenije (ali Evrope) od naravnih virov vsakodnevno prejeme 100 krat večjo količino sevanja.

 

O rezultatih meritev pri nas je URSJV danes obvestila tudi Mednarodno agencijo za atomsko energijo. URSJV zelo pozorno spremlja tudi rezultate meritev iz drugih evropskih držav in ugotavlja, da so njihovi rezultati primerljivi našim.

 

Rutenij-106 je radionuklid umetnega izvora, uporablja pa se v medicini za zdravljenje tumorjev na očeh.

 

V Sloveniji ni bilo dogodka ali aktivnosti, ki bi lahko povzročil izpust rutenija v ozračje, do sedaj pa še ni bilo ugotovljeno, od kje je radioaktivnost dejansko prišla.

 

URSJV bo še naprej spremljala stanje in obveščala javnost in strokovne institucije o ugotovitvah.