Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javna obravnava osnutka nove Uredbe o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji (UV2) ter nove Uredbe o nacionalnem radonskem programu (UV4)

Uprava RS za varstvo pred sevanji (URSVS) je na začetku oktobra odprla javno obravnavo osnutka nove Uredbe o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji (UV2) ter nove Uredbe o nacionalnem radonskem programu (UV4).
 
Novi uredbi, ki ju dajemo v javno razpravo, sta usklajeni s predlogom Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), ki je trenutno v državnozborskem postopku, ter zagotavljata prenos določil nove Direktive o osnovnih varnostnih standardih BSS v slovenski pravni red.

 

Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji je posodobljena sedanja uredba z enako kratico UV2 in s podobno vsebino. Nova UV2 v naš pravni red prenaša precejšen del določil Direktive Sveta 2013/59/EURATO (BSS Direktiva) o mejnih dozah in referenčnih ravneh za obstoječe in načrtovane izpostavljenosti, kot tudi za izpostavljenosti v primerih izrednih dogodkov.
 
Uredba o nacionalnem radonskem programu (UV4) se sprejema za obvladovanje dolgoročnih tveganj za zdravje zaradi izpostavljenosti radonu. Z njim se med drugim določa strategijo upravljanja povečanih izpostavljenosti zaradi radona, ki vključuje cilje in kazalnike uspešnosti za zmanjšanje tveganja za zdravje, referenčne ravni koncentracij radona v delovnem in bivalnem okolju, merila za določitev območji z več radona in posebne ukrepe za varstvo pred sevanji na teh območjih ter način in metodologijo za določitev letnega povprečja koncentracij radona.
 
Osnutek obeh novih uredb lahko najdete na naši spletni strani ter na spletni strani e-demokracija: UV2, UV4). Besedilo uredb kot pomoč zainteresiranim bralcem vključuje tudi sprotne opombe, iz katerih je razvidno, katera določba EU direktive se s posamezno določbo zakona prenaša v naš pravni red.
 
Prosimo vas, da vaše predloge in pripombe v zvezi s predlaganima uredbama posredujte URSVS ali pa na naš elektronski naslov: gp.ursjv(at)gov.si, najkasneje do 03. 11. 2017, ko se bo javna razprava zaključila.
 
URSJV in URSVS bosta vse prejete predloge in pripombe obravnavali ter se do njih opredelili.