Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Srečanji po dvostranskih sporazumih z Avstrijo in Hrvaško

V minulih dneh je Uprava RS za jedrsko varnost ločeno organizirala redni letni srečanji s kolegi iz sosednjih držav.

 

Avstrija

 

Letošnje srečanje med Slovenijo in Avstrijo po sporazumu o zgodnjem obveščanju in o izmenjavi informacij je bilo v Moravskih Toplicah 2. in 3. oktobra.


Sestanek je namenjen medsebojnemu informiranju o pomembnejših dogodkih v času od zadnjega srečanja, ki je potekalo lani oktobra v Celovcu na avstrijskem Koroškem. Teme pogovorov so bile spremembe na področju zakonodaje, radiološkega monitoringa, pripravljenosti na izredne dogodke, ravnanja z radioaktivnimi odpadki in spremembe oziroma pomembnejši dogodki na področju jedrskih programov.


Slovenija je poročala o sprejemanju novega zakona o jedrski varnosti, ki bo predvidoma izdan v novembru, in o pripravah podzakonskih predpisov, s katerimi bo slovenski pravni red usklajen z direktivama o jedrski varnosti in o varstvu pred sevanji. Na področju pripravljenosti na izredni dogodek bomo v novembru v Sloveniji gostili misijo EPREV, redno izvajamo nacionalne in mednarodne vaje in skušamo uskladiti ukrepe s sosednjo Hrvaško. Avstrijci so razvili novo metodo priprave vzorcev, s katero so bistveno znižali detekcijsko mejo za merjenje radioaktivnosti zraka, ukvarjajo pa se tudi s posodobitvami svojega kataloga ukrepov ob izrednem dogodku. Podali smo informacije o pripravi na gradnjo suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva. Obširno smo poročali o obratovanju NE  Krško (NEK), in sicer o dveh ustavitvah reaktorja, o pomembnih obratovalnih dogodkih, o izvajanju programa posodobitve varnosti, o dvigu nivoja Save zaradi zagona HE Brežice, o testiranju sežigalnikov vodika, o občasnem varnostnem pregledu  in o verjetnostnih varnostnih analizah.


Avstrijski kolegi so nam pojasnili, da kasnijo s prenosom direktiv o jedrski varnosti in o ravnanju z radioaktivnimi odpadki v njihov pravni  red. Pri prenosu direktive o varstvu pred sevanji napredujejo, vendar imajo do roka, ki je februarja 2018, še veliko dela. Poročali so tudi o obratovanju svojega skladišča NSRAO in o modifikacijah dunajskega raziskovalnega reaktorja TRIGA.

 

Hrvaška

 

V sredo, 4. oktobra, smo v Ljubljani gostili predstavnike hrvaškega Zavoda za radiološko in jedrsko varnost kot redno letno srečanje po dvostranskem sporazumu. Po seznanitvi o novostih na obeh straneh od lanskega novembrskega sestanka v Zagrebu, predvsem o pripravi zakonodaje, je slovenska stran poročala še o posodobitvi programske opreme mreže merilnikov radioaktivnosti za zgodnje obveščanje. Glavna točka srečanja je bila usklajevanje ukrepov v primeru nesreče v NE Krško. Dogovorjeno je bilo, da bomo nadaljevali delo na bolj realističnih (verjetnejših) scenarijih in se še enkrat srečali do konca leta v Zagrebu. Pod točko razno je potekala razprava o odprtih vprašanjih prenosa direktive o varstvu pred sevanji.


Oba sestanka sta potekala v odprtem in prijateljskem vzdušju, kar krepi zaupanje in omogoča nemoten pretok informacij na področju varstva pred sevanji in jedrske varnosti.