Skoči na vsebino

NOVICA

Predstavitev odseka za reaktorsko tehniko IJS na URSJV

V sredo, 23. 8. 2017, so URSJV obiskali sodelavci odseka za reaktorsko tehniko IJS, da bi predstavili svoje delo in okrepili stike z URSJV.

 

Uvodoma je prof. Leon Cizelj, vodja odseka, opisal poslanstvo odseka, ključna področja dejavnosti in tekoče projekte. Izpostavil je vlogo pooblaščenih organizacij s področja jedrske varnosti glede na njihovo financiranje, neodvisnost, strokovnost, raziskovalno dejavnost, nepristranskost izbire le-teh s strani imetnika dovoljenja in druge parametre, ki so pomembni za kakovostno delo pooblaščenih organizacij. Sodelavci odseka so aktivni pri izobraževanju tako v okviru ENEN (European Nuclear Education Network) kot tudi pri katedri za reaktorsko tehniko na Fakulteti za matematiko in fiziko. Poudaril je mednarodno vpetost odseka in sodelovanje z različni organizacijami ter poskušal iskati primerljivost in razlike z drugimi pooblaščenimi organizacijami v svetu. Svojo predstavitev je zastavil kot izziv za nadaljnjo debato.

 

Sledile so predstavitve raziskav sodelavcev odseka z naslednjih področij:


- jedrske termohidravlike,

- utrujanja materialov v zvezi s staranjem opreme,

- verjetnostnih varnostnih analiz in njihovimi vhodnimi podatki ter uporabo,

- simulacij težkih nesreč s taljenjem sredice in z njimi povezanih eksperimentov,

- prenosa toplote in mehanskih obremenitev v posameznih komponentah fuzijske elektrarne.


Za marsikatero od omenjenih raziskav in področij je odsek za reaktorsko tehniko IJS edina organizacija v Sloveniji, ki se ukvarja s tem.

 

V zaključku smo se vsi strinjali, da je znanje, vključno z raziskavami, ki jih opravlja odsek, pomemben faktor za zagotavljanje jedrske varnosti do sedaj in naj tako ostane tudi v prihodnje. Glede strateških usmeritev, kaj raziskovati in kje dobiti denar za to, pa bo potrebno še nadaljnje sodelovanje vseh deležnikov.