Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javna obravnava osnutka novega Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti (JV10)

Začenja se javna obravnava osnutka novega Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti (JV10).

 

Osnutek pravilnika sledi osnovi in strukturi Pravilnika iz leta 2007, ki je bil dopolnjen leta 2009. 

 

Novi pravilnik, ki ga dajemo v javno razpravo, je usklajen s predlogom Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), ki je trenutno v državnozborskem postopku, ter zagotavlja prenos določil nove Direktive o osnovnih varnostnih standardih BSS v slovenski pravni red. Omenjena določila se nanašajo na meritve radioaktivnosti v okolju in v izpustih iz jedrskih ali sevalnih objektov ter na način izračuna doznih obremenitev za prebivalstvo.

 

Na področju tehnične izvedbe meritev se na nov način določa standarde kakovosti in sicer z definicijo najmanjših količin radioaktivnih snovi, ki jih morajo biti izvajalci meritev sposobni izmeriti. Določbe, ki se nanašajo na izvajanje programov monitoringa okolja so dopolnjene s spoznanji in izkušnjami iz njenega desetletnega izvajanja. Dodane so zahteve za izvajanje dolgoročnega nadzora radioaktivnosti v okolici objektov državne infrastrukture ter zasnova programa nadzora odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. 

 

Osnutek novega pravilnika lahko najdete na naši spletni strani ter na spletni strani e-demokracija. Besedilo pravilnika kot pomoč zainteresiranim bralcem vključuje tudi sprotne opombe, iz katerih je razvidno, katera določba EU direktive se s posamezno določbo zakona prenaša v naš pravni red.

 

Prosimo vas, da nam vaše predloge in pripombe v zvezi s predlaganim pravilnikom posredujte na naš elektronski naslov: gp.ursjv(at)gov.si, najkasneje do 15. 09. 2017, ko se bo javna razprava zaključila.

 

URSJV, URSVS ter MKGP bodo vse prejete predloge in pripombe obravnavali ter se do njih opredelili.