Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela predlog novega Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

Po zaključeni javni razpravi o osnutku novega Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (novici z dne 11.10.2016 in 23.1.2017) je po večmesečnem usklajevanju z resornimi ministrstvi in Službo vlade za zakonodajo Uprava RS za jedrsko varnost predlog zakona (ZVISJV-1) poslala v obravnavo in sprejem na Vlado Republike Slovenije. 

 

Vlada je na svoji 142. redni seji določila besedilo predloga ZVISJV-1 in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.