Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sestanek upravnih organov Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije v Bratislavi

12. in 13. junija je slovaška uprava za jedrsko varnost v Bratislavi gostila redni letni sestanek v okviru bilateralnih sporazumov med Češko, Madžarsko, Slovaško in Slovenijo na področju jedrske varnosti – t.i. kvadrilateralo. Glavni cilj rednih letnih sestankov kvadrilaterale je medsebojno obveščanje o pomembnih dogajanjih na področju jedrske varnosti v naših državah.

Pred sestankom je bil tudi sestanek konzorcija vseh upravnih organov, ki ga vodi podjetje ENCO, in ki je izvajalec pomoči iranskemu upravnemu organu, ki jo financira Evropska komisija v okviru instrumenta za jedrsko sodelovanje. Projekt obsega idejno zasnovo centra za jedrsko varnost, kjer je najbolj angažirana URSJV, pomoč pri vzpostavitvi pravnega okvira, verjetnostnih varnostnih analizah, determinističnih varnostnih analizah, specifikacijah za stresne teste, izdelavi nacionalnega poročila in pri usposabljanju.

 

V vseh državah intenzivno posodabljamo zakonodajo, ker jo moramo uskladiti z določili spremenjene Direktive o jedrski varnosti in z novo Direktivo o varstvu pred sevanji. Skupna skrb vseh upravnih organov je zagotavljanje jedrske varnosti, kar je povezano s podaljšanjem obratovalnih dob obstoječih jedrskih elektrarn, nadzorom staranja komponent in izvajanjem občasnih varnostnih pregledov. Vse države izvajajo programe izboljšav po stresnih testih leta 2011 in tematski pregled na podlagi spremenjene Direktive o jedrski varnosti.

 

Zanimiva so bila poročila o obratovalnih dogodkih. Večinoma gre za odpovedi posameznih delov opreme na sekundarni strani zaradi krmiljenja, staranja, neustreznih  materialov, ki povzročijo nedelovanje opreme, manjša puščanja in le redko ustavitve elektrarn.  Madžarska in Slovaška sta edini državi, kjer so zastavili gradnjo novih enot oziroma dokončujejo že začete. Madžarska je tudi uspešno zaključila postopek pred Evropsko komisijo glede izbora dobavitelja in državnih pomoči jedrski industriji.

 

Pregledali smo tudi mednarodne teme, ki se nanašajo na sodelovanje omenjenih upravnih organov v WENRA, ENSREG-u, IAEA in NEA ter poudarili povezovanje med jedrsko varnostjo in varovanjem. Na Madžarskem bo letos tudi velika mednarodna vaja za preizkus pripravljenosti na izredni dogodek ConvEx-3, v kateri bo sodelovala tudi Slovenija kot sosednja država.
 
Naslednji sestanek kvadrilaterale bo naslednje leto na Madžarskem.