Skoči na vsebino

NOVICA

Obratovanje Nuklearne elektrarne Krško je pregledala mednarodna misija OSART

V NEK je od 15. maja do 1. junija potekal pregled misije OSART, ki jo je organizirala Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE). 17 mednarodnih strokovnjakov je pregledovalo vse pomembne procese v NEK in presojalo njihovo skladnost s standardi MAAE. 1. junija so na zaključnem sestanku, ki so se ga udeležili tudi predstavniki URSJV, predstavili zaključke v obliki priporočil, predlogov, dobrih praks, dobrega dela in spodbud. Zaključno poročilo bodo pripravili v nekaj tednih. NEK bo na podlagi rezultatov pregleda lahko še izboljšala svoje delovanje.