Skoči na vsebino

NOVICA

Strokovni svet za sevalno in jedrsko varnost opozarja vlado RS na zamude pri gradnji odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Strokovni svet za sevalno in jedrsko varnost (SSSJV) je na svoji redni seji 22. 5. 2017 med drugim obravnaval tudi problematiko izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. SSSJV ugotavlja, da nenehne zamude pri izgradnji odlagališča pomenijo dolgoročno grožnjo za jedrsko in sevalno varnost ter lahko onemogočijo varno obratovanje Nuklearne elektrarne Krško. Zato je pripravil pismo, ki ga je naslovil na predsednika vlade in pristojna ministra. Poziva jih k realizaciji ciljev iz Resolucije o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016-2025, ki jo je sprejel Državni zbor.

 

Odprto pismo