Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Na rednem sestanku vodstev NEK in URSJV o obratovanju in vprašanjih varnostne nadgradnje nuklearke

22. 3. 2017 sta se na rednem polletnem srečanju sestali vodstvi Nuklearne elektrarne Krško in Uprave RS za jedrsko varnost. Sestanek je bil posvečen obratovanju NEK v času od zadnjega srečanja, načrtovanim spremembam v elektrarni, napredku pri izvedbi projekta nadgradnje varnosti in akcijskega načrta po drugem obdobnem varnostnem pregledu, spremembam zakonodaje ter drugim tekočim zadevam.

Dnevni red sestanka, ki ga dvakrat letno izmenično gostita NEK in URSJV, je v precejšnji meri standarden, saj si obe strani izmenjata informacije o izpolnjevanju zakonskih, upravnih in inšpekcijskih zahtev, o obratovanju NEK v obdobju od zadnjega srečanja, o načrtovanih spremembah in vlogah NEK in o drugih tekočih zadevah. V okviru poročanja o obratovalnih dogodkih je NEK poročala o samodejni zaustavitvi elektrarne zaradi zaprtja regulacijskega ventila glavne napajalne vode dne 16. 2. 2017 ter o remontu 2016.

Kot na vseh dosedanjih srečanjih, sta tudi na zadnjem srečanju obe strani največ časa posvetili izmenjavi informacij glede stanja projekta nadgradnje varnosti na podlagi naukov po nesreči v Fukušimi. Izvajanje projekta, ki ga sestavljajo tri faze, napreduje, vendar bo dokončanje zadnje faze zamaknjeno ter se bo zaključilo predvidoma konec leta 2021. V sklopu projekta nadgradnje varnosti so predstavniki vodstva NEK posebej predstavili napredovanje projekta suhega skladišča izrabljenega goriva. Prav tako je NEK predstavil izvajanje akcijskega načrta po drugem obdobnem varnostnem pregledu.

V okviru drugih tekočih zadev sta si obe strani med drugim izmenjali informacije o dveh planiranih misijah Mednarodne agencije za atomsko energijo v letu 2017. Prva misija (OSART - Operational Safety Review Team) bo NEK obiskala v mesecu maju in je namenjena pregledu in oceni stanja obratovalne varnosti NEK, druga (EPREV - Emergency Preparedness Review Mision) pa bo obiskala Slovenijo v drugi polovici leta 2017, namenjena pa je pregledu in oceni stanja na področju pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče.