Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Redni obisk predstavnikov nevladnih organizacij na URSJV

Na javno povabilo vsem okoljevarstvenim organizacijam sta Upravo RS za jedrsko varnost dne 7. 3. 2017 obiskala g. Leo Šešerko iz Zveze ekoloških gibanj Slovenije (ZEG) in g. Aleš Zajc iz Posavskega jedrskega lokalnega partnerstva (PJLP).

 

Predstavnika Focusa, društva za sonaraven razvoj, in Greenpeace Slovenija sta morala tik pred sestankom odpovedati najavljeno udeležbo zaradi drugih obveznosti. Na sestanku pa je bil navzoč novinar časnika Finance, g. Borut Hočevar.

 

Udeleženci so si izmenjali poglede na naslednje teme:
- podaljšanje življenjske (obratovalne) dobe NE Krško in sklep Agencije RS za okolje, da nosilcu posega ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja,
- napredovanje del projekta odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov,
- suho skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva,
- predlog Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) in predlog Zakona o financiranju razgradnje NEK ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK.

 

Udeleženci sestanka so izmenjali tudi nekaj mnenj o vlogi jedrske energije pri sonaravnem pokrivanju energetskih potreb, stanju gorivnih elementov v NEK po puščanju v letu 2013 in 2015, o transparentnosti in potrebi po proaktivnem delovanju na področju priprave zakonodaje na jedrskem in sevalnem področju ter postopku presoje vplivov na okolje za novo jedrsko elektrarno Paks na Madžarskem.
 
Tudi tokratna neformalna izmenjava mnenj in informacij, ki je potekala brez vnaprej dogovorjenega dnevnega reda in v drugačni sestavi kot zadnjih nekaj let, je pokazala pripravljenost Uprave RS za jedrsko varnost, da čim bolj transparentno in odprto vodi dialog z zainteresirano javnostjo o vseh vprašanjih, povezanih z jedrsko in sevalno varnostjo.