Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejeta nova Uredba o sevalnih dejavnostih (UV1)

Na Upravi RS za jedrsko varnost (URSJV) smo pripravili novo Uredbo o sevalnih dejavnostih, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije in je bila  17. 2. 2017 objavljena v Uradnem listu RS, št. 8/2017.

 

Uredba v osnovi sledi osnovi in strukturi Uredbe iz leta 2004, ki je bila dopolnjena leta 2006. Z novo uredbo se v slovenski pravni red prenašajo nekatera določila iz nove Direktive o osnovnih varnostnih standardih BSS, ki se nanašajo na izvzetja in opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi in ravnmi za visokoaktivne vire sevanja. V preostalem delu Uredba sledi do sedaj veljavni, so pa posamezne določbe dopolnjene s spoznanji in izkušnjami iz njenega desetletnega izvajanja.


Uredba je na voljo na spletni strani Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017008.pdf ter na naši spletni strani veljavnih predpisov.