Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sestanek s kolegi iz hrvaškega upravnega organa za sevalno in jedrsko varnost

Na Upravi RS za jedrsko varnost je 18. novembra 2015 potekal šesti bilateralni sestanek po sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti.

Na sestanku, ki se ga je udeležila tudi predstavnica Ministrstva za infrastrukturo, je Uprava RS za jedrsko varnost poročala o pomembnih dogodkih v obdobju od zadnjega bilateralnega sestanka, ki je potekal 18. aprila 2014 v Zagrebu, o pripravi novih sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-D), Resoluciji o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016 – 2025 (ReNPROG) ter o pripravljenosti na izredne dogodke. Hrvaška stran se je zanimala glede obratovanja NEK, kakšna je bila situacija ob potresu 1. novembra letos ter o novi reviziji programa razgradnje NEK.
Glede stanja na Hrvaškem so nam predstavili zakonodajne novosti  na področju radiološke in jedrske varnosti, priporočila in predloge IRRS misije, ki je bila letos junija na Hrvaškem, Strategijo odlaganja radioaktivnih odpadkov, izrabljenih virov in izrabljenega jedrskega goriva ter Predlog nacionalnega programa o izvajanju Strategije. Obe delegaciji sta si izmenjali tudi informacije in izkušnje na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki.
Sestanek je potekal v konstruktivnem in odprtem vzdušju, kar krepi medsebojno stopnjo zaupanja med državama na področju varstva pred sevanji in jedrske varnosti.