Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

URSJV je Cinkarni Celje izdala dovoljenje za odložitev snovi z naravnimi radionuklidi

Dne 13. 8. 2015 je Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost Cinkarni Celje izdala dovoljenje o pogojni opustitvi nadzora nad kontaminiranimi kosi odpadnega materiala s povišano radioaktivnostjo. Te snovi so nastale v preteklosti med pridobivanjem titanovega dioksida, ki se ga uporablja za različne barve, premaze, lake ipd. Za proizvodnjo titanovega dioksida so uporabljali kamnine in peske, ki vsebujejo naravno radioaktivne snovi. Med proizvodnjo so se tovrstne naravno radioaktivne snovi koncentrirale v tolikšni meri, da je njihova radioaktivnost na enoto prostornine presegla t.i. meje izvzetja in je bil zato nad njimi uveden upravni nadzor – Cinkarna je zanje pridobila dovoljenje URSJV, ki je z inšpekcijskim nadzorom  spremljala, da so bile te snovi varno uskladiščene.


Cinkarna je iskala rešitve kako ustrezno odložiti te snovi in je leta 2014 naročila podrobne meritve (karakterizacijo) vsebnosti radioaktivnih snovi in pa analizo kako bi jih bilo možno trajno odložiti na njihovem odlagališču nenevarnih odpadkov Bukovžlak. Zavod za varstvo pri delu (ZVD), pooblaščena organizacija za varstvo pred sevanji, je analiziral najrazličnejše scenarije, ki bi se lahko zgodili po odložitvi teh snovi na odlagališču, ter ocenil potencialno sevalno obremenjenost okoliških prebivalcev.


Odpadni material bodo odložili na že odloženi material na odlagališču. Čezenj bodo v nekaj plasteh odložili t.i. rdečo sadro, ki ima hidroizolativne lastnosti. Na zadnjo plast rdeče sadre bodo položili bentonitno folijo in prekrivko z drenažnim slojem, prehodnim slojem in humusom. Pod prekrivko bo urejeno izcejanje vod iz odlagališča. Količina odloženega odpadnega materiala predstavlja po teži manj kot 0,02 % celotne količine materiala, odloženega na tem odlagališču.


Slovenska zakonodaja določa, da se upravni nadzor nad takimi snovmi lahko opusti, če se dokaže, da noben prebivalec v najslabšem možnem scenariju ne bi presegel letne doze 10 mikro Sv. To pa je zgolj ena stotina doze, ki jo po mednarodnih standardih lahko prejme posameznik iz prebivalstva iz umetnih virov sevanja (1 mili Sv) oz. približno dvesto petdeset krat manj kot pa je doza, ki jo prejme povprečni prebivalec Slovenije iz naravnih virov (okoli 2,5 mili Sv).


ZVD je ugotovil, da bi v najslabšem primeru zaradi odloženega materiala posamezniki iz okoliškega prebivalstva prejeli dozo sevanja zgolj 0,0044 mikroSv, kar je več kot dva tisoč krat manj od dopustnih 10 mikroSv na leto. Zanimiv je tudi podatek, da bo skupna naravna radioaktivnost predvidene prekrivke skoraj sto krat večja od aktivnosti odloženega materiala. Prekrivka bo namreč bistveno debelejša od odloženega materiala in bo zato v njej tudi ustrezno več naravno radioaktivnih snovi, ki so sicer prisotne povsod v okolju.


Vsa navedena dejstva in opravljene analize so vodile URSJV pri odločitvi, da je nadaljnji upravni nadzor nad opisanimi snovmi odveč in je zato Cinkarni Celje dovolila njihovo odložitev na predlagani način.