Skoči na vsebino

NOVICA

Plenarno zasedanje Skupine jedrskih dobaviteljic

Že 21. Plenarni teden in zasedanje Skupine jedrskih dobaviteljic (Nuclear Suppliers Group - NSG) je potekalo od 20. do 24. junija 2011 v Noordwijku na Nizozemskem. Cilj NSG je preprečevanje širjenja jedrskega orožja z izvajanjem nacionalnih kontrol jedrskih izvozov oziroma izvozov, povezanih z jedrskimi snovmi, opremo, programsko opremo in tehnologijami. V slovenski delegaciji sta sodelovala predstavnika Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Ministrstva za zunanje zadeve.

 

V NSG je vključeno trenutno 46 držav, Evropska komisija in predsednik Zanggerjevega odbora pa sta stalna opazovalca. Slovenija je članica NSG od leta 2000. URSJV redno obvešča o dejavnostih v okviru NSG tudi Komisijo za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, ki jo je imenovala Vlada Republike Slovenije.

 

Članice NSG so v okviru Plenarnega zasedanja med drugim:

  • potrdile revizijo svojih smernic na področju »občutljivih izvozov« - to je glede obogatitve urana in predelave izrabljenega jedrskega goriva,
  • izmenjale stališča o pozitivnih in negativnih vidikih situacije in trendov glede neširjenja jedrskega orožja ter se osredotočile na države, ki vzbujajo zaskrbljenost,
  • poudarile pomembnost izvozne kontrole nad blagom z dvojno rabo in končne uporabe, vključno z obravnavanjem posredništva in tranzita,
  • ovrednotile dosedanji celoviti pregled seznamov blaga – in njihove posodobitve,
  • obravnavale sodelovanje z Indijo (na civilnem jedrskem področju) in nadaljnji odnos do nje,
  • ovrednotile sodelovanje z drugimi državami, ki niso članice NSG, ter z drugimi organizacijami: pomembno je nadaljnje sodelovanje – in v tem smislu se bo pripravil tudi namenski dokument ( smernice).

Naslednje redno Plenarno zasedanje bo junija 2012 v ZDA, ki bodo drugič gostile tovrstno zasedanje.

 

Celotna izjava predsedujočega NSG za javnost je objavljena na:

http://www.nuclearsuppliersgroup.org/Leng/PRESS/Public%20statement%202011%20NSG%20v7%20-%20final.pdf