Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

V Bruslju so se prvič skupaj predstavili vsi jedrski upravni organi Evrope

28. in 29. junija je v Bruslju potekala prva skupna evropska konferenca upravnih organov za jedrsko varnost "Jedrska varnost v Evropi". Organizirali sta jo Evropska skupina regulatorjev za jedrsko varnost (ENSREG - www.ensreg.org) in Evropska komisija, udeležilo pa se jo je preko 200 predstavnikov evropskih upravnih organov, pristojnih za jedrsko varnost in drugih deležnikov s področja miroljubne uporabe jedrske energije. Konference, ki jo je z uvodnim pozdravnim nagovorom odprl evropski komisar za energijo, g. G.H. OETTINGER, so se na povabilo organizatorjev udeležili tudi visoki predstavniki pomembnejših medvladnih in mednarodnih združenj (kot npr. Agencije za jedrsko energijo (NEA) pri OECD; Mednarodne agencije za atomsko energijo - IAEA) in strokovnih združenj (npr. Evropskega jedrskega energetskega foruma - ENEF, Svetovnega jedrskega združenja - WNA, svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO in združenja evropskih podpornih organizacij - ETSON). Konference se je udeležil tudi predstojnik jedrskega upravnega organa ZDA. Več kot 20 strokovnih referatov je osvetlilo predvsem naslednje dosežke štiriletnega dela skupine ENSREG:


- direktivo Sveta 2009/71/Euratom o jedrski varnosti,
- predlog direktive o "odgovornem in varnem ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki"
- priprava t.i. stresnih testov po nesreči v Fukušimi
- priprava procesa presoje oz. t.i. peer review zaključnih poročil po opravljenih stresnih testih.


Podrobno sta bila predstavljena tudi vloga in delo Združenja evropskih upravnih organov za jedrsko varnost (WENRA - www.wenra.org/extra/pod/) pri oblikovanju in sprejemu referenčnih standardov varnosti obstoječih jedrskih elektrarn kot tudi novih elektrarn in odlagališč radioaktivnih odpadkov.
Posebna pozornost je bila posvečena novim perspektivam in izzivom na področju jedrske varnosti, posebej pa še tistim izzivom, ki so povezani z nesrečo v JE Fukušima na Japonskem, stresnimi testi in ocenami specifičnih elementov varnosti jedrskih elektrarn (kot npr. upravljanja generacijskih sprememb in transparentnosti, varnostnih kriterijev za nove elektrarne, podaljšanja življenske dobe jedrskih elektrarn, varnosti raziskovalnih reaktorjev, varnem ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, obratovalnih izkušnjah in razgradnji jedrskih elektrarn).

Splošna ocena je, da je konferenca izpolnila pričakovanja organizatorja (ENSREG in EK). Zahvaljujoč predvsem združenju WENRA, skupini ENSREG in
Evropski komisiji v Evropi lahko govorimo o enotni viziji do odprtih vprašanj jedrske varnosti. To dokazuje tudi hiter dogovor glede procesa priprave in sprejema stresnih testov, ki je bil dosežen soglasno že dobra dva meseca po nesreči v Fukušimi. Po enotni oceni je v zadnjih letih bil dosežen odločilen korak pri doseganju enotnosti pogledov in prožnem usklajevanju stališč med evropskimi regulatorji do skupnih vprašanj jedrske varnosti.
Tudi s tem je Evropa dokazala, da je v prvih vrstah pri vprašanju jedrske varnosti, njeni upravni organi pa čedalje bolj dokazujejo svojo "de facto" neodvisnost.


Konferenco je močno zaznamoval tudi direktor Uprave RS za jedrsko varnost, dr. Andrej STRITAR, ki je kot predsedujoči skupine ENSREG sodeloval z dvema prispevkoma: s prispevkom o vlogi in pomenu ENSREG pri sprejemanju stresnih testov ob zaključku konference in z uvodnim nagovorom ob odprtju konference. Predvsem s slednjim, s katerim je na provokativen način zastavil temeljno post fukušimsko vprašanje (ali in kako si jedrska opcija ob izrazito povečanem vsesplošnem dvomu lahko povrne zaupanje javnosti ), je odmevno razgibal potek konference.