Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Zaključek 5. pregledovalnega sestanka po KJV

Od 4. do 14. aprila ja na Dunaju potekal peti pregledovalni sestanek po Konvenciji o jedrski varnosti (KJV). Sestalo se je 61 pogodbenic konvencije od enainsedemdesetih. Prvi teden so države predstavljale svoja poročila o izpolnjevanju zavez iz konvencije, obenem pa je potekala diskusija o posameznih odprtih vprašanjih v šestih skupinah, v katere so bile razdeljene pogodbenice.

Celotno dogajanje na pregledovalnem sestanku je potekalo v luči jedrske nesreče v Fukušimi. Japonska je že prvi dan predstavila posebno poročilo, ki je bilo namenjeno razjasnitvi posameznih ukrepov in odločitev japonskih oblasti in obratovalca objekta. Vsekakor je še prezgodaj, da bi dobili podrobne podatke o dogajanju v Fukušimi, čeprav so splošni podatki in meritve radioaktivnosti v okolju že na razpolago. Mnoge države in tudi EU so se odločile, da bodo v najkrajšem času preverile varnost svojih jedrskih objektov in že pripravljajo nabor nalog in ukrepov, ki jih bo potrebno opraviti.

Glavne zaključke petega pregledovalnega sestanka po Konvenciji o jedrski varnosti lahko povzamemo v naslednjem:
- Jedrska nesreča v Fukušimi bo še nadalje pomembno vplival na nadzor in zagotavljanje jedrske varnosti, Pogodbenice so se zavezale, da bodo podrobno analizirale izkušnje iz Fukušime in opravile ustrezne ukrepe in izboljšave. Sklican bo tudi izredni sestanek pogodbenic KJV,
- Nadaljnja harmonizacija varnostnih standardov pogodbenic s standardi IAEA,
- Krepitev neodvisnosti upravnih organov za jedrsko varnost,
- Priprava zakonodaje in predpisov za nove jedrske elektrarne,
- Nadzor nad konstruiranjem in izpolnjevanjem varnostnih zahtev novih jedrskih elektrarn,
- Dolgoročno obratovanje in nadzor nad staranjem sta pomembna aspekta zagotavljanje jedrske varnosti obstoječih jedrskih objektov,
- Izziv za države, ki na novo uvajajo jedrsko energijo, glede zagotavljanja, znanja, kadrov, upravne infrastrukture v vseh fazah od umeščanja v prostor do gradnje in obratovanja,
- Mnogo praktičnih izkušenj je bilo izmenjanih glede obratovanja s poudarkom na analizi dogodkov, iskanjem temeljnih vzrokov in povezavami teh ugotovitev z modifikacijami, novimi konstrukcijskimi zahtevami in izobraževanjem,
- Poudarili so pomembnost meddržavnega sodelovanja pri načrtovanju ukrepov v primeru izrednega dogodka.