Skoči na vsebino

NOVICA

Prevedenih še nadaljnjih pet predpisov s področja jedrske in sevalne varnosti

V angleški jezik je sedaj skupno prevedenih že 14 predpisov, trije, ki še ostajajo, pa so že v postopku prevajanja.

GEN energija in URSJV počasi zaključujeta skupni projekt prevajanja slovenskih podzakonskih predpisov (uredb in pravilnikov) s področja jedrske in sevalne varnosti v angleški jezik.

 

V angleški jezik so bili nazadnje prevedeni naslednji predpisi:

  1. Uredba o varovanju jedrskih snovi (Decree on safeguarding of nuclear materials), UV 6
  2. Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin (Decree on checking the radioactivity of shipments of scrap metal ), UV 11
  3. Pravilnik o strokovnem svetu za sevalno in jedrsko varnost (Rules on the specialist council on radiation and nuclear safety), JV 1
  4. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo za varnost pomembna dela v jedrskih ali sevalnih objektih (Rules on conditions to be fulfilled by workers performing safety-significant tasks at nuclear or radiation facilities), JV 4
  5. Pravilnik o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi (Rules on the transboundary shipment of nuclear and radioactive substances), JV 12

Vsi prevodi so dostopni na naši angleški strani »legislation and documents«.