Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Prevedenih še nadaljnjih pet predpisov s področja jedrske in sevalne varnosti

V angleški jezik je sedaj skupno prevedenih že 14 predpisov, trije, ki še ostajajo, pa so že v postopku prevajanja.

GEN energija in URSJV počasi zaključujeta skupni projekt prevajanja slovenskih podzakonskih predpisov (uredb in pravilnikov) s področja jedrske in sevalne varnosti v angleški jezik.

 

V angleški jezik so bili nazadnje prevedeni naslednji predpisi:

  1. Uredba o varovanju jedrskih snovi (Decree on safeguarding of nuclear materials), UV 6
  2. Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin (Decree on checking the radioactivity of shipments of scrap metal ), UV 11
  3. Pravilnik o strokovnem svetu za sevalno in jedrsko varnost (Rules on the specialist council on radiation and nuclear safety), JV 1
  4. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo za varnost pomembna dela v jedrskih ali sevalnih objektih (Rules on conditions to be fulfilled by workers performing safety-significant tasks at nuclear or radiation facilities), JV 4
  5. Pravilnik o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi (Rules on the transboundary shipment of nuclear and radioactive substances), JV 12

Vsi prevodi so dostopni na naši angleški strani »legislation and documents«.