Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državni zbor ratificiral dva protokola s področja odgovornosti za jedrsko škodo

Državni zbor Republike Slovenije je na seji 4. marca 2010 sprejel:

1. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in Protokolom z dne 16. novembra 1982 (MPSKOJE) in

2. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije z dne 31. januarja 1963, ki dopolnjuje Pariško konvencijo z dne 29. julija 1960 o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in Protokolom z dne 16. novembra 1982 (MPSKPK).

 

Oba ratifikacijska zakona sta objavljena v Uradnem listu RS, Mednarodne pogodbe, št. 24 z dne 22.3.2010

 

Bistvene spremembe (pod tč. 1):

- občutno povišanje zneskov odgovornosti za jedrsko škodo ter zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo,

- bistveno širša definicija jedrske škode ter bistveno razširjeno področje uporabe konvencije.

- podaljšanje zastaralnih rokov za vlaganje odškodninskih zahtevkov v primeru jedrske škode,

- omejitev razlogov t.i. višje sile, ko uporabnik jedrske naprave ne odgovarja za škodo, ki jo je povzročila jedrska nesreča,

- razširitev jurisdikcije držav pogodbenic tudi na njihove izključne ekonomske cone, ter

- določitev samo enega pristojnega sodišča za odločanje o odškodnini za jedrsko škodo v vsaki državi pogodbenici.

 

 

Bistvene spremembe (pod tč. 2):

- odgovornost uporabnika (na prvem nivoju) povečala iz dosedanjih 150 milijonov SDR na 700 milijonov EUR,

- odgovornost države (na drugem nivoju) iz dosedanje razlike med 150 do 175 milijonov SDR na razliko med 700 do 1200 milijoni EUR ter

- odgovornost vseh pogodbenic (na tretjem nivoju) iz dosedanje razlike med 175 do 300 milijonov SDR na razliko med 1200 do 1500 milijonov EUR.

S tem Protokolom se je spremenila tudi formula, po kateri pogodbenice prispevajo svoja javna sredstva v skupni fond, t.j. za tretji nivo. Tako je 35% prispevka posamezne države pogodbenice določenega na podlagi razmerja med bruto domačim proizvodom pogodbenice in seštevkom BDP vseh pogodbenic, 65% prispevka pa je določenega na podlagi razmerja med toplotno močjo reaktorjev na ozemlju posamezne pogodbenice in skupno toplotno močjo reaktorjev vseh pogodbenic.

 

Republika Slovenija je postala pogodbenica Pariške konvencije, ki ureja področje civilne odgovornosti za jedrsko škodo, leta 2001 (pristop h konvenciji je začel veljati s 16. oktobrom 2001), leta 2003 pa še pogodbenica Bruseljske dopolnilne konvencije, ki nadgrajuje Pariško konvencijo (pristop je začel veljati s 7. junijem 2003).