Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Gradnje hidroelektrarn na spodnji Savi in Nuklearna elektrarna Krško

Uprava RS za jedrsko varnost je sodelovala pri pripravi projektnih pogojev za gradnjo hidroelektrarne Krško (HEK), ki je načrtovana med Brestanico in Krškim. Reka Sava je namreč zelo pomembna za zagotavljanje jedrske varnosti Nuklearne elektrarne Krško (NEK). Od 20. februarja do 21. marca 2006 poteka javna razgrnitev državnega lokacijskega načrta za bodočo HEK. Podrobnosti so objavljene na spletni strani MOP - Direktorata za prostor www.gov.si/upr/aktualno_obv_javn.php. Predstavljena so poročila o vplivih na okolje in strokovne podlage, na katerih temelji predlog lokacijskega načrta. Javni obravnavi bosta 14. marca 2006 v občini Sevnica in občini Krško.

 

URSJV je že aprila 2004 pripravila strokovne zahteve - smernice, ki so jih pripravljalci lokacijskega načrta upoštevali pri pripravi prostorske ureditve. Poglavitne zahteve so:  

 

  • ohranjena mora biti dosedanja varnosti NEK pred poplavami
  • upoštevani morajo biti enako ostri protipotresni pogoji za gradnjo jezu HEK kot so bili upoštevani pri gradnji NEK
  • zaradi obratovanja HEK se ne sme povečati količina nečistoč v reki Savi
  • zaradi obratovanja HEK se ne sme nikoli zmanjšati pretok Save pod 100 kubičnih metrov na sekundo, prav tako pa se pretok ne sme prehitro spreminnjati

 

Smernice URSJV bodo upoštevane v gradbenem projektu in obratovalnih pogojih za HEK. Na podlagi rezultatov analiz bo izvedena tudi morebitna preureditev protipoplavnih nasipov za NEK.