Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Priprave na 2. pregledovalni sestanek pogodbenic Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki

Na Upravi RS za jedrsko varnost smo v preteklem letu skupaj z Upravo RS za varstvo pred sevanji, Agencijo za radioaktivne odpadke, Nuklearno elektrarno Krško, Institutom ''Jožef Stefan'', Rudnikom Žirovski vrh, Kliničnim centrom - Kliniko za nuklearno medicino in Onkološkim Inštitutom pripravili drugo nacionalno poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Skupna konvencija). Poročilo, ki obsega 134 strani je napisano v angleškem jeziku in bo predstavljeno na drugem pregledovalnem sestanku pogodbenic v času od 15. do 24. maja 2006 na Dunaju. Mednarodni agenciji za atomsko energijo, ki pogodbenicam zagotavlja storitve sekretariata, je bilo dostavljeno 14. oktobra 2005. Poročilo je bilo potrjeno s strani Vlade RS 6. septembra 2005 in je v celoti objavljeno na naših spletnih straneh.

 

V Republiki Sloveniji se Skupna konvencija nanaša na varno ravnanje z izrabljenim gorivom v Nuklearni elektrarni Krško in raziskovalnem reaktorju TRIGA Mark II v Brinju, na uskladiščene radioaktivne odpadke v Nuklearni elektrarni Krško, na odpadke iz razgradnje rudnika Žirovski vrh in radioaktivne odpadke od malih povzročiteljev, ki so uskladiščeni v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov v Brinju.

 

V okviru priprav na drugi pregledovalni sestanek je bilo do 15. februarja 2006 potrebno pregledati poročila drugih pogodbenic in jim postaviti morebitna vprašanja. S strani Republike Slovenije je bilo zastavljenih 76 vprašanj osemnajstim pogodbenicam. Trenutne aktivnosti so usmerjene v pripravo odgovorov na 77 vprašanj, ki jih je od dvanajstih pogodbenic prejela Republika Slovenija.