Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Izdano soglasje k rudarskim delom za zaprtje odlagališča rudarske jalovine Jazbec v rudniku Žirovski vrh

URSJV je 1. 6. 2005 izdala soglasje k izdaji dovoljenja za izvedbo rudarskih del končne ureditve odlagališča rudarske jalovine Jazbec na območju nekdanjega rudnika urana Žirovski vrh. V odlagališču Jazbec je odložen material, v katerem je bilo med obratovanjem rudnika premalo uranove rude, da bi se jo splačalo izkoristiti, ter razni odpadki, nastali med rušenjem rudniških objektov. O postopku končne ureditve sta bila izdelana rudarski projekt in Varnostno poročilo s stališča sevalne in jedrske varnosti. Varnostno poročilo je pregledal in odobril neodvisni izvedenec, URSJV pa je v postopku priprave soglasja zahtevala določene dopolnitve. Iz poročila je razvidno, da bo vpliv saniranega objekta na okolje minimalen. Prav tako bi bil vpliv na okolje zelo majhen tudi v primeru najhujših naravnih izrednih dogodkov, možnih na tej lokaciji (potres, poplave ipd.).

Po podobnem postopku bo obravnavana na območju nekdanjega rudnika Žirovski vrh sanacija odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt. Trenutno so zanj v izdelavi projekti za njegovo dokončno sanacijo in Varnostno poročilo. Vlogo za soglasje k sanaciji Boršta pričakujemo v naslednjem letu.