Skoči na vsebino

NOVOSTI V KNJIŽNICI URSJV APRILA, MAJA IN JUNIJA 2009

Številka 2 (april-junij 2009)

  

 

 

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE/SERIJSKE PUBLIKACIJE

 

 

0 SPLOŠNO

 

1.

DNEVI slovenske informatike (2009 ; Portorož)

   Z inteligentnimi sistemi do strateške prednosti : zbornik povzetkov / Dnevi slovenske informatike 2009 - DSI, Portorož, Slovenija, 15.-17. april 2008 ; [uredniški odbor Sašo Novakovič ... et al.]. - Ljubljana : Slovensko društvo informatika, 2009. - 155 str. ; 24 cm

 

Prispevki v slov. in angl.

 

ISBN 978-961-6165-28-0

 

COBISS.SI-ID 245006080

 

2.

   RESEARCH for Europe : a selection of EU success stories / [prepared by] European

Commission, Directorate-General for Research. - Luxembourg : Office for Official

Publications of the European Communities, cop. 2008. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Success stories ; EUR 22984)

 

ISBN 978-92-79-06980-2

 

COBISS.SI-ID 742979

 

34 PRAVO  

 

3.

   IMPROVING nuclear regulation : compilation of NEA regulatory guidance booklets. - Paris : Nuclear Energy Agency, Organisation for Economic Co-operation and Development, cop. 2009. - 205 str. ; 23 cm. - (Nuclear regulation)

 

ISBN 978-92-64-99075-3

 

COBISS.SI-ID 498416

 

5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE

  

4.

ZUPAN, Marko, 1962-

   Raziskave onesnaženosti tal Slovenije / Marko Zupan, Helena Grčman, Franc Lobnik ; [fotografije Tomaž Kralj, Marko Zupan, Darja Kocjan Ačko ; izdelava kart in grafikonov Irena Tič in Marjan Šinkovec]. - Ljubljana : Agencija RS za okolje, 2008 ([Ljubljana] : Present). - 63 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

 

Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv. - Predgovor / Silvo Žlebir: str. 4-5. - Bibliografija: str. 62-63

 

ISBN 978-961-6324-42-7

 

COBISS.SI-ID 242225920

 

539 FIZIKALNA ZGRADBA SNOVI

 

5.

   The NEA contribution to the evolution of the international system of radiological protection. - Paris : Nuclear Energy Agency, Organisation for Economic Co-operation and Development, cop. 2009. - 121 str. ; 24 cm. - (Radiological protection)

 

Bibliografija: str. 103-108. - Summary

 

ISBN 978-92-64-99080-7

 

COBISS.SI-ID 502512

 

6.

   PRAČENJE stanja radioaktivnosti životne sredine u Republici Hrvatskoj : izvještaj za 2008. godinu : XLVIII radna godina / Goradana Marović ... [et al. ] ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 2009. - 97 f. : ilustr. ; 30 cm. - (IMI-CRZ-89)

 

Abstract

 

COBISS.SI-ID 499696

 

7.

   SUMMARY report of the CRPPH 50th anniversary conference : Committee on

Radiation Protection and Public Health (CRPPH), 31 May 2007. - Issy-les-Moulineaux :

Nuclear Energy Agency, Organisation for Economic Co-operation and Development, cop. 2009. - 46 str. ; 24 cm. - (Radiological protection)

 

Bibliografija: str. 31-32

 

ISBN 978-92-64-9907-4

  

COBISS.SI-ID 502768

  

61 MEDICINA

 

8.

   RADIATION protection in newer medical imaging techniques : cardiac CT / jointly sponsored by the International Atomic Energy Agency, World Health Organization and the International Society of Radiology. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2008. - 19 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Safety reports series, ISSN 1020-6450 ; no. 60)

 

Bibliografija: str. 13-17

 

ISBN 978-92-0-111208-8

 

COBISS.SI-ID 497904

 

9.

   RADIATION protection in newer medical imaging techniques : CT colonography / sponsored by the International Atomic Energy Agency, World Health Organization and the International Society of Radiology. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2008. - 27 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Safety reports series, ISSN 1020-6450 ; no. 61)

 

Bibliografija: str. 21-26

 

ISBN 978-92-0-111308-5

 

COBISS.SI-ID 498160

 

10.

   STRATEGIES for clinical implementation and quality management of PET tracers. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2009. - 197 str. : ilustr. ; 24 cm

 

Bibliografija: str. 174-188

 

ISBN 978-92-0-107008-1

 

COBISS.SI-ID 501488

 

11.

ŽUPANČIČ, Andrej O.

   Iz varstva pred ionizirajočim sevanjem v Sloveniji / Andrej O. Župančič. - Ljubljana :

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, 1993

([Ljubljana] : VB & S). - 397 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Dela / Slovenska akademija

znanosti in umetnosti, Razred za medicinske vede = Opera / Academia Scientiarum et artium Slovenica, Classis VI: Medicina ; 2) (Znanstvenoraziskovalni center Sazu. Inštitut za medicinske vede)

 

800 izv. - Bibliografija: str. 212-268. - Kazali

 

ISBN 86-7131-064-7

ISBN 86-7131-64-7 !

 

COBISS.SI-ID 35003392

 

621 SPLOŠNO O STROJNIŠTVU. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA NASPLOH

 

12.

   AGEING management for nuclear power plants : safety guide. - Vienna : International

Atomic Energy Agency, 2009. - 48 str. : ilustr. ; 24 cm. - (IAEA safety standards series, ISSN 1020-525X ; no. NS-G-2.12)

 

Bibliografija: str. 33-34

 

ISBN 978-92-0-112408-1

 

COBISS.SI-ID 497648

 

13.

   CLADDING embrittlement during postulated loss-of-coolant accidents / prepared by M. Billone ... [et al.]. - Washington, DC : U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2008. - xlv, 336 str. : ilustr. ; 30 cm. - (NUREG/CR, ISSN 0278-1670 ; 6967)

 

Vsebuje bibliografijo in abstract

 

COBISS.SI-ID 503280

 

14.

   CSNI collective statement on support facilities for existing and advanced reactors : the function of OECD/NEA joint projects / NEA Committee on the Safety of Nuclear Installations (CSNI) = Déclaration collective du CSIN sur les installations du recherche pour les réacteurs actuels et avancés : utilité des projets communs de l'OCDE/AEN ; Comité de l'AEN sur la sureté des installations nucléaires (CSIN). - Paris : Nuclear Energy Agency, Organisation for Economic Co-operation and Development, cop. 2008. - 17 str. ; 23 cm. - (Nuclear safety ; NEA/CSNI/R(2008)5)

 

Vzporedno besedilo v ang. in fra. - Bibliografija: str. 16-17

 

ISBN 978-92-64-99052-4

 

COBISS.SI-ID 503024

 

15.

   CYCLOTRON produced radionuclides : physical characteristics and production methods. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2009. - 266 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Technical reports series, ISSN 0074-1914 ; no. 468)

 

Bibliografija ob koncu poglavij

 

ISBN 978-92-0-106908-5

  

COBISS.SI-ID 500208

 

16.

   CYCLOTRON produced radionuclides : principles and practice. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2008. - 215 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Technical reports series, ISSN 0074-1914 ; no. 465)

 

Bibliografija ob koncu poglavij

 

ISBN 978-92-0-100208-2

  

COBISS.SI-ID 500464

  

17.

   DEVELOPMENT of knowledge portals for nuclear power plants. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2009. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm. - (IAEA nuclear energy series, ISSN 1995-7807 ; no. NG-T-6.2)

 

ISBN 978-92-0-113008-2

 

COBISS.SI-ID 500720

 

18.

   ENERGIJA za prihodnost : jedrska opcija : stališče Evropskega fizikalnega združenja / [avtorji Hartwig Freieleben ... [et al.] ; prevajalca Radko Istenič in Igor Jenčič]. - Ljubljana : Drušo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Present). - 20 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Prevod dela: Energy for the future - the nuclear option. - Ov. nasl. - Na ov. tudi:

European Physical Society. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 19-20

 

ISBN 978-961-91896-1-0

 

COBISS.SI-ID 243686912

 

19.

   GEOLOGICAL disposal of radioactive waste : technological implications for retrievability. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2009. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm. - (IAEA nuclear energy series, ISSN 1995-7807 ; no. NW-T-1.19)

 

Bibliografija ob koncu poglavij

 

ISBN 978-92-0-100109-2

  

COBISS.SI-ID 500976

 

20. 

   INTERNATIONAL Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles (INPRO) : 2008 progress report. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2009. - 34 str. : ilustr. ; 25 cm

 

Bibliografija: str. 27-29

  

COBISS.SI-ID 497392

 

21.

NUCLEAR Energy Agency

   NEA annual report 2008. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and

Development, Nuclear Energy Agency, cop. 2009. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

 

ISBN 978-92-64-99076-0

 

COBISS.SI-ID 499440

 

22.

   NUCLEAR fuel cycle information system : a directory of nuclear fuel cycle facilities. - 2009 ed. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2009. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm + CD-ROM. - (IAEA-Tecdoc, ISSN 1011-4289 ; 1613)

 

Bibliografija: str. 71-72

 

ISBN 978-92-0-102109-0

 

COBISS.SI-ID 498928

 

23.

NUCLEAR Regulatory Commission

   NRC periodic compliance monitoring report for U.S. Department of Energy non-high-level waste disposal actions : annual report for calender year 2008. - Washington, DC : Office of Federal and State Material and Environmental Management Programs, U.S.

Nuclear Regulatory Commission, 2009. - 1 zv. loč. pag. ; 30 cm. - (NUREG ; 1911, Rev. 1)

 

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Abstract

 

COBISS.SI-ID 498672

  

24.

OECD Nuclear Energy Agency

   Occupational exposures at nuclear power plants : seventeenth annual report of the ISOE [Information System on Occupational Exposure] programme, 2007 / [OECD Nuclear Energy Agency ; International Atomic Energy Agency]. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, Nuclear Energy Agency, cop. 2009. - 120 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Radiological protection)

 

ISBN 978-92-64-99082-1

  

COBISS.SI-ID 502000

 

25.

   RADIATION protection and radioactive waste management in the design and operation of research reactors : safety guide. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2008. - 104 str. ; 24 cm. - (Safety standards series ; no. NS-G-4.6, ISSN 1020-525X)

  

Bibliografija: str. 81-82

 

ISBN 978-92-0-111608-6

 

COBISS.SI-ID 499952

 

26. 

   SALTO guidelines : guidelines for peer review of long term operation and ageing management of nuclear power plants. - Vienna : International Atomic Energy Agency, cop. 2008. - 57 str. ; 30 cm. - (Services series, ISSN 1816-9309 ; 17)

Bibliografija: str. 45

 

COBISS.SI-ID 499184

 

27.

   WORLD nuclear industry handbook 2009. - Wilmington : Nuclear Engineering

International, cop. 2009. - 225 str. : ilustr. ; 29 cm

 

ISBN 978-1-903077-67-2

 

COBISS.SI-ID 501744

 

66 KEMIJSKA TEHNIKA, KEMIČNE IN SORODNE INDUSTRIJE

 

28.

INTERNATIONAL Atomic Energy Agency. Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture

   Irradiation to ensure the safety and quality of prepared meals : results of the coordinated research project / organized by the joint FAO/IAEA Division of Nuclear

Techniques in Food and Agriculture (2002-2006). - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2009. - 375 str. : ilustr. ; 24 cm

 

Bibliografija pri posameznih poglavjih

 

ISBN 978-92-0-111108-1

 

COBISS.SI-ID 501232

 

 

  

 

 

Serijske publikacije

 

0 SPLOŠNO

 

1.

   MOJ mikro. - Slov. izd. - 1984 (junij)- . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo Revije, 1984- . - 30 cm

 

Mesečnik. - Ima online izd.: Moj mikro = ISSN 1580-2574. - Ima suplement ali prilogo: Telekomunikacije (1999) = ISSN 1580-1349. - Ima suplement ali prilogo: Spletka.net = ISSN 1580-3457. - Drugače povezano delo: Moj mikro (Online izdaja) = ISSN 1580-2574

ISSN 0352-4833 = Moj mikro (Slovenska izd.)

 

<Let. 25(2009)št. 1-4,6-7/8>

COBISS.SI-ID 86807

 

2.

   MONITOR. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (okt. 1991)- . - Ljubljana : Infomediji, 1991- . - 29 cm

 

Mesečnik. - Od letn. 4, št. 9 (1994) prevzame revijo Programer (ISSN 1318-0800) kot rubriko z lastnim štetjem. - Ima prilogo: Programer = ISSN 1318-0800. - Ima prilogo: Sistem = ISSN 1318-9077. - Ima prilogo: Internet = ISSN 1408-5097. - Ima prilogo: TeleMonitor = ISSN 1580-0059. - Ima CD-ROM izd.: Monitor = ISSN 1318-6868. - Ima suplement ali prilogo: Programer (Novo mesto) = ISSN 1318-0800. – Ima suplement ali prilogo: Sistem (Ljubljana) = ISSN 1318-9077. - Ima suplement ali prilogo: Internet (Ljubljana) = ISSN 1408-5097. – Ima suplement ali prilogo: Telemonitor (Ljubljana) = ISSN 1580-0059. - Prevzame: Programer (Novo mesto) = ISSN 1318-0800. - Drugače povezano delo: Monitor (Ljubljana. CD-ROM izd.) = ISSN 1318-6868

ISSN 1318-1017 = Monitor (Ljubljana)

 

<19(2009)št. 1-4+<pos.izd.>+7/8>

COBISS.SI-ID 28012800

 

3.

   NAŠ stik : glasilo delavcev Elektrogospodarstva Slovenije. - Let. 32, št. 1 (13. marec 1992)- . – Ljubljana (Hajdrihova 2) : ELES, 1992- . - 32 cm

 

Mesečnik. - Je nadaljevanje: Elgo

ISSN 1408-9548 = Naš stik

 

<2009)[1]<jan.>-[5]<maj>>

COBISS.SI-ID 30679552

 

4.

   RESEARCH EU : the magazine of the european research area : results supplement. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007. - 30 cm

 

Dvomesečnik. - Je nadaljevanje: Cordis focus RTD results = ISSN 1025-4013

 

<2009/spec.ed.+59>

COBISS.SI-ID 621379

 

5. 

   SEVALNE novice. - 2004, št.1 (junij)-  . - Ljubljana (Železna cesta 16) : Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, 2004-  . - 30 cm

 

Trikrat letno = Sevalne novice

  

<2009/št.19>

COBISS.SI-ID 262640

 

6.

   SINFO. - [Tisk. izd.]. - 2004, št. 01(nov.)- . - Ljubljana : Government PR and media Office, 2004- . - 30 cm

 

Mesečnik. - Ov. nasl.

ISSN 1854-0805 = Sinfo (Tisk. izd.)

 

<2009/1-6>

COBISS.SI-ID 217151232

 

3 DRUŽBENE VEDE

 

7.

   [Urad RS za intelektualno lastnino]

   UIL novice / Urad RS za intelektualno lastnino. - 2004, 1 (sep./okt.)- . - Ljubljana (Kotnikova 6) : Urad RS za intelektualno lastnino, 2004- . - 21 cm

 

Občasno. - Ov. nasl.

 

<2009/21-23>

COBISS.SI-ID 5395430 

  

33 GOSPODARSKE VEDE

 

8.

   PUBLIC service review. European Union. - Newcastle-under-Lyme : PSCA. - 30 cm

 

Dvakrat letno

ISSN 1472-3395 = Public service review. European Union

 

<2009/17>

COBISS.SI-ID 1021374

  

5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE

 

9.

   [Okolje in prostor]

   OKOLJE & prostor : informativni bilten / Ministrstvo za okolje in prostor. - 1995, 1- . - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, 1995- . - 30 cm

 

Mesečnik

ISSN 1408-4376 = Okolje & prostor

 

<2009/136-138>

COBISS.SI-ID 68593664

 

10.

   SCIENTIFIC American. - New York : Scientific American, Inc., etc., 1845- . – 28 cm

 

Mesečno. - Prevzame: Scientific American monthly = ISSN 0740-6495

ISSN 0036-8733 = Scientific American

 

<Vol.301(2009)No.1>

COBISS.SI-ID 1462789

 

11.

   VARSTVO narave : revija za teorijo in prakso varstva naravne dediščine = Nature conservation : a periodical for research and practice of nature conservation. - Let.1, (1962) - . -  Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1962- (Plečnikov trg 2). - 24 cm

 

Letnik. - Med 1980 in 1986 ni izhajalo

ISSN 0506-4252 = Varstvo narave

 

<2009/22>

COBISS.SI-ID 6433794 

 

539 FIZIKALNA ZGRADBA SNOVI

 

12.

   STRAHLENSCHUTZPRAXIS. - Köln : Verl. TÜV Rheinland, 1995- . - 30 cm

 

Četrtletno

ISSN 0947-434X = StrahlenschutzPraxis (Köln)

  

<Jg.15(2009)Hf.1-2>

COBISS.SI-ID 141040  

 

55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA

 

13.

   [Rudarsko-metalurški zbornik]

   RMZ-Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology = RMZ-Materiali in geookolje : revija za rudarstvo, metalurgijo in geologijo. - Letn. 45, št. 3/4 (1998)-  . – Ljubljana (Aškerčeva 12, p.p. 594; tel. 061 168 34 61) : Naravoslovnotehniška fakulteta : Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, 1998-  . - 24 cm

 

Četrtletnik. - Je nadaljevanje: Rudarsko-metalurški zbornik = ISSN 0035-9645

ISSN 1408-7073 = RMZ-materials and geoenvironment

 

<Vol.56(2009)No.1>

COBISS.SI-ID 77096192

 

61 MEDICINA

 

14.

   ANNALS of the ICRP. - Oxford ; New York : Pergamon Press, 1977-

 

Četrtletnik

ISSN 0146-6453 = Annals of the ICRP

 

<Vol.38(2008)No.1/2+3>

COBISS.SI-ID 27410432

 

15.

   RADIOLOGY and oncology. - Vol. 26, no. 1 (1992)- . - Ljubljana (Vrazov trg 4) : Slovenian Medical Society - Section of Radiology ; [Zagreb] : Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology, 1992- . - 24 cm

 

Četrtletnik. - Je nadaljevanje: Radiologia Iugoslavica = ISSN 0485-893X

ISSN 1318-2099 = Radiology and oncology (Ljubljana)

 

<Vol.43(2009)No.1-2>

COBISS.SI-ID 32649472 

 

621 SPLOŠNO O STROJNIŠTVU. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA NASPLOH 

 

16.

   CONTRÔLE : la revue de l'Autorité de sûreté nucléaire. - Paris : Ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, 1994- . - 30 cm

 

Dvomesečnik. - Je nadaljevanje: Sûreté nucléaire (Paris) = ISSN 1251-0831

ISSN 1254-8146 = Contrôle (Paris)

 

<2009/No.182-183>

COBISS.SI-ID 13296

 

17.

   ELEKTROTEHNIŠKI vestnik = Electrotechnical review : revija za elektrotehniko in računalništvo =journal for electrical engineering and computer science. - 1931-  . - Ljubljana (Tržaška 25) : Elektrotehniška zveza Slovenije, 1931-  . - 29 cm

 

Petkrat letno

ISSN 0013-5852 = Elektrotehniški vestnik

 

<76(2009)1/2>

COBISS.SI-ID 742916

 

18.

   EUROSAFE tribune. - Fontenay-aux-Roses : IRSN ; Köln : GRS, 2001-  . - 12 cm

 

Letno. - Popis po št. 1

ISSN 1634-7676 = Eurosafe tribune

 

<2009/014>

COBISS.SI-ID 319728

 

19.

   INTERNATIONAL Atomic Energy Agency bulletin. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 1959- . - 28 cm

 

Četrtletno

ISSN 0020-6067 = International Atomic Energy Agency bulletin

 

<Vol.50(2008-2009)1-2>

COBISS.SI-ID 25628416   

 

20.

   LETNO poročilo ... / Nuklearna elektrarna Krško. - [Slov. izd.]. - 2002-  . - Krško : Nuklearna elektrarna, 2003- (Vrbina 12). - 29 cm

 

Letnik

ISSN 1854-5661 = Letno poročilo (Nuklearna elektrarna Krško)

 

<2008<izšlo 2009>>

COBISS.SI-ID 114948864   

 

21.

   NUCLEAR engineering international. - Sutton, Surrey : IPC Electrical-Electronic Press, 1968-  . - 29 cm

 

Mesečnik. - Je nadaljevanje: Nuclear engineering = ISSN 0369-6405

ISSN 0029-5507 = Nuclear engineering international

 

<Vol.54(2009)No.654-656,658-659>

COBISS.SI-ID 26041088 

 

22.

   NUCLEAR fusion. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 1960- . - 30 cm

 

Mesečnik

ISSN 0029-5515 = Nuclear fusion

 

<Vol.49(2009)No.1-5>

COBISS.SI-ID 26041344

 

23.

   RAOPIS : časopis Agencije za radioaktivne odpadke. - 1996, št. 4- . - Ljubljana : Agencija RAO, 1996-  . - 35 cm

 

Nadaljevanje publikacije Časopis za radioaktivne odpadke. - Je nadaljevanje: Časopis Agencije za radioaktivne odpadke

ISSN 1408-5151

 

<2009/17>

COBISS.SI-ID 3504437 

   

24.

   STROJNIŠKI vestnik = Journal of mechanical engineering. - Let. 1, št. 1 (1955)- . - Ljubljana : Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [et al.] = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [et al.], 1955- (Aškerčeva 6). – 29 cm

 

Mesečnik. - Vzporedni naslovi prvotno v več jezikih

ISSN 0039-2480 = Strojniški vestnik

 

<Let.55(2009)št.1-4>

COBISS.SI-ID 762116

 

65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI, TRGOVINI IN PROMETU

 

25.

   KAKOVOST. - 1992, št. 1 (maj 1992)-  . - Ljubljana (Dunajska 106) : Slovensko združenje za kakovost, 1992-  . - 30 cm

 

Četrtletno

 

<2009/št.1>

COBISS.SI-ID 30699776