Skoči na vsebino

SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ

Splošna in zainteresirana javnost je od Uprave RS za jedrsko varnost najpogosteje zahtevala naslednje informacije javnega značaja:

  • Seznam oseb, ki imajo veljavno dovoljenje za izvajanje sevalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji
  • Podatki o virih sevanj v Republiki Sloveniji
  • Seznam imetnikov dovoljenj za uporabo rentgenskih naprav
  • Seznam podjetji z radioaktivnimi protipožarnimi javljalniki
  • Preliminarni načrt razgradnje NEK