Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG IJZ

V skladu s katalogom informacij javnega značaja lahko spodaj najdete povezave na zahtevane vsebine:

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

2.b. Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja URSJV
2.e Seznam predlogov predpisov

zakoni

podzakonski akti

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.g Seznam vrst upravnih postopkov
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Monitoring radioaktivnosti

Baza INIS

INES dogodki 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Sevalne novice

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

4. STROŠKOVNIK
5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA