Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNE EVIDENCE

Register sevalnih dejavnosti

Normativna podlaga:130. in 131. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti ter 85. in 88. člen Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti
Vsebinski okvir:vsebuje podatke o izvajalcih sevalnih dejavnosti in z njimi povezano zbirko listin (listine o priglasitvi namere in o izdaji dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti)
Vir in način pridobivanja podatkov za evidenco:preko priglasitve namere za izvajanje sevalne dejavnosti, vloge za izvajanje sevalne dejavnosti, vloge za uporabo vira sevanja in rednih pregledov vira sevanja, ki jih opravljajo pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji, izdanih odločb pristojnega ministrstva, inšpekcijskih pregledov ali na posebno zahtevo pristojnega ministrstva
Opis in pogoji dostopa do evidence:register je javna knjiga – vsakdo ima pravico do vpogleda v register ter pridobitve izpiskov (proti plačilu stroškov)
Povezava z drugimi javnimi evidencami:z registrom virov sevanja in registrom sevalnih in jedrskih objektov
EUROVOC deskriptoji:/

Register virov sevanja

Normativna podlaga:130., 131. in 13. ter 14. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti ter 86. in 88. člen Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti
Vsebinski okvir:vsebuje podatke o priglašenih virih sevanja, virih sevanja, za katere je bilo izdano potrdilo o vpisu v register in virih sevanja, za katere je bilo izdano dovoljenje za uporabo, in z njimi povezano zbirko listin (listine o priglasitvi namere, o izdaji potrdila o vpisu v register in o izdaji dovoljenja za uporabo vira sevanja)
Vir in način pridobivanja podatkov za evidenco:preko priglasitve namere za izvajanje sevalne dejavnosti, vloge za izvajanje sevalne dejavnosti, vloge za uporabo vira sevanja in rednih pregledov vira sevanja, ki jih opravljajo pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji, izdanih odločb pristojnega ministrstva, inšpekcijskih pregledov ali na posebno zahtevo pristojnega ministrstva
Opis in pogoji dostopa do evidence:register je javna knjiga – vsakdo ima pravico do vpogleda v register ter pridobitve izpiskov (proti plačilu stroškov)
Povezava z drugimi javnimi evidencami:z registrom sevalnih dejavnosti
EUROVOC deskriptoji:/

Register sevalnih in jedrskih objektov

Normativna podlaga:130. in 131. členu Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti ter 87. in 88. člen Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti
Vsebinski okvir:vsebuje podatke o objektih, ki imajo status sevalnega objekta ali status jedrskega objekta in z njimi povezano zbirko listin (listine o izdaji odločbe o statusu sevalnega objekta ali jedrskega objekta, o izdaji soglasja jedrske ali sevalne varnosti in dovoljenja za obratovanje objekta)
Vir in način pridobivanja podatkov za evidenco:preko priglasitve namere za izvajanje sevalne dejavnosti, vloge za izvajanje sevalne dejavnosti, vloge za uporabo vira sevanja in rednih pregledov vira sevanja, ki jih opravljajo pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji, izdanih odločb pristojnega ministrstva, inšpekcijskih pregledov ali na posebno zahtevo pristojnega ministrstva
Opis in pogoji dostopa do evidence:register je javna knjiga – vsakdo ima pravico do vpogleda v register ter pridobitve izpiskov (proti plačilu stroškov)
Povezava z drugimi javnimi evidencami:z registrom sevalnih dejavnosti
EUROVOC deskriptoji:/