Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INES DOGODKI

International Nuclear and Radiological Event Scale (INES)

OPIS INES

Mednarodna lestvica jedrskih in radioloških dogodkov INES se v svetu uporablja kot orodje za skladno obveščanje javnosti o varnostnem pomenu jedrskih in radioloških dogodkov.

 

INES se uporablja za vse dogodke, povezane s prevozom, hrambo in uporabo radioaktivnih snovi in virov sevanja, ne glede na to, ali se dogodek zgodi v območju objekta ali drugje. Pokriva širok nabor dejavnosti, vključno z industrijsko uporabo kot je radiografija, uporabo virov sevanja v bolnišnicah, dejavnostmi v jedrskih objektih in prevozom radioaktivnih snovi.

 

Lestvica je namenjena samo uporabi v civilni (ne-vojaški) sferi in se nanaša le na varnostne vidike dogodka. Lestvica INES ni namenjena za ocenjevanje dogodkov, povezanih z varovanjem ali zlonamernimi dejanji, ki bi namenoma povzročila obsevanje ljudi.

 

Dogodki so razvrščeni na lestvici v sedem stopenj: stopnje od 1 do 3 imenujemo »nezgode«, stopnje od 4 do 7 pa »nesreče«. Resnost dogodka je na vsaki naslednji stopnji lestvice približno desetkrat večja. Dogodke, nepomembne za varnost, imenujemo odstopanja in so razvrščeni pod samo lestvico oz. na stopnjo 0.

 

INES razvršča jedrske in radiološke nesreče oz. nezgode in druge dogodke s kriteriji za tri področja:

  • obsevanje prebivalcev in radioaktivni izpusti v okolje
  • povišano sevanje in radioaktivna kontaminacija v objektu
  • degradacija globinske obrambe

 

 

DOKUMENTI, POVEZAVE, KONTAKT

Podrobneje so kriteriji za izdelavo ocene dogodka in predstavitev primerov različnih dogodkov opisani v priročniku za uporabo INES.

 

Leta 2008 je bil INES sistem razširjen tudi na dogodke z viri sevanja in transportom, zato je ob tej priložnosti IAEA izdala letak s kratko predstavitvijo sistema INES. URSJV je pripravila tudi slovenski prevod letaka

 

Poročila o mednarodnih dogodkih, ki so ocenjeni po INES lestvici, so objavljena na spletni strani NEWS, ki jo vzdržujeta IAEA in OECD/NEA. Javnost ima odprt dostop (brez gesla) v vsa poročila za obdobje zadnjih 6 mesecev. Mednarodno obveščanje o dogodkih se izvaja za dogodke stopnje 2 ali več, ter za ostale dogodke, ki so vzbudili zanimanje mednarodne javnosti.

 

Letni pregled INES poročil o dogodkih je objavljen tudi v letnem poročilu URSJV kot pregled sevalne in jedrske varnosti v svetu.

 

 

 

DOGODKI INES V SLOVENIJI

 

Nacionalni koordinator INES za Slovenijo je dr. Tomaž Nemec iz URSJV (E: tomaz.nemec(at)gov.si), namestnica INES koordinatorja pa je mag. Tatjana Frelih Kovačič (E: tatjana.frelih-kovacic(at)gov.si). Pri njiju lahko povprašate za dodatne informacije o sistemu INES in o dogodkih ocenjenih po INES v Sloveniji in v svetu.