Skoči na vsebino

INFO SREDIŠČE

Upravni postopki,

Upravne takse,
Točke VEM,
Knjiga pripomb in pohval,
Merjenje zadovoljstva strank,

Seznam uradnih oseb za vodenje postopkov,

Pooblaščeni izvedenci za sevalno in jedrsko varnost,

Pooblaščeni izvedenci za varstvo pred sevanji,
Pooblaščeni izvajalci meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin. [več]

Tečaji, konference ter seminarji doma in na tujem. [več]

 

Pravica vedeti
Zakonodaja
Test javnega interesa
Preberite si več o... [več]

 

Dogajanja na področju javnih naročil. [več]

 

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

Na tej strani najdete javne objave prostih delovnih mest ter obvestila o njihovem zaključku. [več]

 

 

INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

Na tej strani si lahko ogledate upravne akte, ki so jih inšpektorji URSJV izdali po ugotovljenih kršitvah. [več]

 

 

NAČRT IZVAJANJA INŠPEKCIJ

Dostopen je načrt izvajanja nalog inšpekcije ter strateške usmeritve in prioritete za leto 2016. [več]

 

 

POROČILA

Preberite si izjemno izčrpna poročila o delu URSJV, nacionalna poročila, poročila strokovnih misij in o jedrskih in sevalnih dogodkih. [več]

URSJV izdaja novice, s katerimi izvajalce sevalnih dejavnosti, uporabnike virov sevanja, upravne organe in tiste, ki pri svojem delu lahko pridejo v stik s sevanjem, obvešča o dogodkih doma in po svetu, do katerih prihaja pri uporabi virov sevanja. [več]

INES je mednarodna lestvica jedrskih in sevalnih dogodkov, ki za vsak dogodek na enostaven način ovrednoti pomen in relativno pomembnost za javnost. . [več]

Medijem in novinarjem sporočamo pomembna obvestila s področja jedrske in sevalne sredine. [več]

URSJV V MEDIJIH

 

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate nastope in izjave predstavnikov URSJV. [več]

Povezave do informacij o posameznih zadevah (dosijejih), ki bi utegnile zanimati javnost. [več]

 

Arhivska obvestila. [več]

 

Iskalnik. [več]

 

Prijava na e-novice [več]